Anna Clara Van Oosterwijck

V, #3642, °. 21 januari 1769, +. na 1796
VaderGerardus Gommarus Van Oosterwijck °. 6 Okt 1733, +. 27 Maa 1815
MoederPetronella De Leeuw °. 1 Aug 1738, +. 5 Sep 1781
VerwantschapOud-groottante van Harry Goegebeur
Staat inStam Van Oosterwijck
ReferentieVIII-192B
     Anna Clara Van Oosterwijck werd gedoopt op 21 januari 1769 in de Sint-Pancratiuskerk in Ranst, peter was Michael Mertens en meter was Anna Clara Goovaerts.1 Zij werd geboren op zaterdag, 21 januari 1769 in Ranst, Antwerpen. Zij was de dochter van Gerardus Gommarus Van Oosterwijck en Petronella De Leeuw. Anna Clara Van Oosterwijck werd de meter op Adrianus Van Oosterwijck's doop op 3 november 1786 in de Sint-Pancratiuskerk in Ranst.1 Anna Clara Van Oosterwijck en Cornelius Josephus Marrien deden ondertrouw op 17 april 1791 in de Sint-Pancratiuskerk in Ranst, getuigen waren Joannes Franciscus Marien en Gummarus Van Oosterwijck vader bruid. Anna Clara Van Oosterwijck huwde Cornelius Josephus Marrien op 3 mei 1791 in de Sint-Pancratiuskerk in Ranst, getuigen waren Cornelius Franciscus Marien vader bruidegom en Gummarus Van Oosterwijck vader bruid.2
Corneel Jozef en Anna Clara sluiten een huurkontrakt voor twee gronden en een bos in Wommelgem met Jan Frans Mariën en Joanna Maria Deckers.3
Anna Clara Van Oosterwijck overleed na 1796 in Vremde, Antwerpen.

Familie

Cornelius Josephus Marrien °. 15 Jan 1764, +. n 1796
SponsaliaZij en Cornelius Josephus Marrien deden ondertrouw op 17 april 1791 in de Sint-Pancratiuskerk in Ranst, getuigen waren Joannes Franciscus Marien en Gummarus Van Oosterwijck vader bruid.á
Huwelijk* Anna Clara Van Oosterwijck huwde Cornelius Josephus Marrien op 3 mei 1791 in de Sint-Pancratiuskerk in Ranst, getuigen waren Cornelius Franciscus Marien vader bruidegom en Gummarus Van Oosterwijck vader bruid.2á
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S21] PR Ranst, Sint-Pancratius, dopen.
 2. [S209] PR Ranst, Huwelijken.
 3. [S490] RA Antwerpen, Lier, Notariaat Jan Van den Acker, huurkontrakt voor twee gronden en een bos.

Joannes Franciscus Van Oosterwijck

M, #3643, °. 30 juni 1771, +. 1 juli 1792
VaderGerardus Gommarus Van Oosterwijck °. 6 Okt 1733, +. 27 Maa 1815
MoederPetronella De Leeuw °. 1 Aug 1738, +. 5 Sep 1781
VerwantschapOud-grootoom van Harry Goegebeur
Staat inStam Van Oosterwijck
ReferentieVIII-192C
     Joannes Franciscus Van Oosterwijck werd geboren op zondag, 30 juni 1771 in Ranst en dezelfde dag gedoopt in de Sint-Pancratius parochie, peter was Joannes Franciscus Seghers en meter was Suzanna De Leeuw.1
Hij was de zoon van Gerardus Gommarus Van Oosterwijck en Petronella De Leeuw. Joannes Franciscus Van Oosterwijck overleed op zondag, 1 juli 1792 in Ranst, Antwerpen, in de ouderdom van 21.2 Hij werd begraven op 3 juli 1792 in Ranst, Antwerpen.

Bronvermelding(en)

 1. [S21] PR Ranst, Sint-Pancratius, dopen.
 2. [S210] PR Ranst, Sint-Pancratius, begrafenissen.

Elisabetha Van Oosterwijck

V, #3644, °. 9 februari 1774, +. na 1805
VaderGerardus Gommarus Van Oosterwijck °. 6 Okt 1733, +. 27 Maa 1815
MoederPetronella De Leeuw °. 1 Aug 1738, +. 5 Sep 1781
VerwantschapOud-groottante van Harry Goegebeur
Staat inStam Van Oosterwijck
ReferentieVIII-192D
     Elisabetha Van Oosterwijck werd gedoopt op 9 februari 1774 in de Sint-Pancratiuskerk in Ranst, peter was Adrianus Van Oosterwijck oom langs vaderszijde en meter was Elisabeth De Leeuw.1
Zij werd geboren op woensdag, 9 februari 1774 in Ranst, Antwerpen. Zij was de dochter van Gerardus Gommarus Van Oosterwijck en Petronella De Leeuw. Elisabetha Van Oosterwijck werd de meter op Franciscus Marrien's doop op 26 juli 1793 in de Sint-Pancratiuskerk in Ranst.1 Elisabetha Van Oosterwijck werd de meter op Elisabetha Van Oosterwijck's doop op 23 november 1804 in de Sint-Pancratiuskerk in Ranst.1 Elisabetha Van Oosterwijck overleed na 1805 in Broechem, Antwerpen.

Bronvermelding(en)

 1. [S21] PR Ranst, Sint-Pancratius, dopen.

Joannes Baptista Van Oosterwijck

M, #3645, °. 10 oktober 1784, +. 5 maart 1852
VaderGerardus Gommarus Van Oosterwijck °. 6 Okt 1733, +. 27 Maa 1815
MoederElisabeth Van Meroy °. 21 Nov 1748, +. 29 Maa 1798
VerwantschapOud-grootoom van Harry Goegebeur
Staat inStam Van Oosterwijck
ReferentieVIII-192F
     Joannes Baptista Van Oosterwijck werd geboren op zondag, 10 oktober 1784 in Ranst en dezelfde dag gedoopt in de Sint-Pancratius parochie, peter was Joannes Baptista Wouters en meter was Joanna Van Meroy.1
Hij was de zoon van Gerardus Gommarus Van Oosterwijck en Elisabeth Van Meroy. Joannes Baptista Van Oosterwijck huwde Maria De Coster op 14 augustus 1806 in Emblem, getuigen waren Englebert Voets, 71 jaar, particulier à Oeleghem, Adrien De Laet, 39 jaar, cultivateur, Gommar François Aug. Hellemans, 30 jaar, cultivateur en Pierre Joseph Anthoni, 22 jaar, écrivain à Broechem.
Joannes Baptista Van Oosterwijck was in 1807 domestique in Oelegem. Hij werd de peter op Joanna Catharina Van Oosterwijck's doop op 28 september 1807 in de Sint-Petrus en Sint-Pauluskerk in Wommelgem.2 Joannes Baptista Van Oosterwijck was in 1844 biertapper in Emblem. Hij werd vernoemd in een notarisakte in Broechem, Antwerpen, op 20 oktober 1844

"Voor my L.F.E. Anthoni, openbaren Notaris te Broechem is gecompareerd Maria De Coster, ten einde dezer geassisteerd en geautoriseerd van haren man Joannes Baptista Van oosterwyck, biertapper woonende te Emblehem; Welke comparante mits dezen verklaert te verhueren en in pacht te geven aen hare dochter Anna Catharina Van Oosterwyck, arbeidster woonende te Emblehem, en Franciscus Wuyts, metser te Broechem gehuisvest, toekomende echtgenoten, beide hier present en accepterende, het Westerdeel der herberge genaemd den leeuwerk, bestaende uit keuken moos groote kamer langs de Westzyde, zolder boven deze plaetsen, kelder, peerdenstal en hof daer aen zoo als den zelven binnen zyne hagen is gelegen, als mede de kelderkamer, blyvende alle de overige plaetzen der gemelde herberg den leeuwerk aen de verhuerdersse, zynde de verhuerde erve groot omtrent tien aren, en palende oost de verhuerdersse, zuid den steenweg en voorts ook de verhuerdersse, zynde het alles aen den huerder genoegzaem bekend, die daer van geene voordere designatie verklaren te verlangen.

Is deze verhuering geschied en aengenomen voor eenen termyn van zes achtereenvolgende jaren, waer van het eerste zal cours en ingang nemen op den eersten november eerstkomende zoodanig dat het eersten jaer verschynen zal op 1.11.1845 en zoo voorts van jaer tot jaer gezegden zesjarigen termyn gedurende.

Geschied deze verhuering omme en mits een ejaerlyksche somme van 163 francs 26 centimen, welke de huerders zich mits dezen verbinden en verplichten aen de verhuerdersse te zullen gelden en betalen, op iederen verschyndag, op pene van huerbraek.

De huerders zullen boven en zonder korten aen den huerprys moeten betalen de helft der lasten en contributien welke gedurende voorschreve huer zullen gevraegd worden op de goederen welke de verhuerdersse thans binnen de gemeente Emblehem is bezittende, wordende het voren verhuerd goed op de helft dezer geschat op 12 francs 's jaers.

Allen onderhoud welken aen de verhuerde gebouwen gedurende deze huer zoude kunnen noodzakelyk worden is teenemael ten laste der verhuerdersse.

Waer van akte. Gedaen en gepasseerd binnen Emblehem, ter herberge den leeuwerk, woonhuis der verhuerdersse...3 "

Hij was in 1846 handwerker in Emblem. Hij werd vernoemd in een notarisakte in Broechem, Antwerpen, op 12 februari 1846

"Voor my L.F.E. Anthoni, openbaren Notaris te Broechem is gecompareerd Maria De Coster, ten dezen bygestaen en gemagtigd van haren man Joannes Baptista Van Oosterwyck, handwerker, woonende te Emblehem,

Welke mits dezen verklaert te verkoopen te cederen en onwederroepelyk te transporteren aen Guillielmus Philippus Moulaert, bareelhouder en biertapper woonende ook te Emblehem, hier present en accepterende, een hoeksken erve, gelegen te Emblehem, groot omtrent 2 aren 15 centiaren of zes en eene halve roeden oude maet, uitmakende den zuidwaerdschen hoek van het parceel land, sectie A, n° 244...

Deze erve competeerd aen den verkoopersse als eenige representante van Joannes De Coster en Elisabeth Voets hare ouders, die de zelve met meerder andere goederen hadden verkregen by koop tegens Petronella Wouters, weduwe van Jacobus Basstanie en hare dochter, uitwyzens publieke verkooping gesloten voor den Notaris J.F. Anthoni te Broechem op 18.2.1806...

Voorts is deze verkooping geschied omme en mits de somme van 100 francs..."4

Hij overleed op vrijdag, 5 maart 1852 in Emblem, Antwerpen, in de ouderdom van 67.

Woonplaats en tellingen

Woonde1807Oelegem, Antwerpen
Woonde1844Emblem, Antwerpen

Familie

Maria De Coster °. c 1787, +. 30 Okt 1855
Huwelijk*Joannes Baptista Van Oosterwijck huwde Maria De Coster op 14 augustus 1806 in Emblem, getuigen waren Englebert Voets, 71 jaar, particulier à Oeleghem, Adrien De Laet, 39 jaar, cultivateur, Gommar François Aug. Hellemans, 30 jaar, cultivateur en Pierre Joseph Anthoni, 22 jaar, écrivain à Broechem.
á
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S21] PR Ranst, Sint-Pancratius, dopen.
 2. [S22] PR Wommelgem, Dopen.
 3. [S357] RA Antwerpen, Broechem, Notariaat L.F.E. Anthoni, pachthuur, n° 11390, 1844, n° 142.
 4. [S357] RA Antwerpen, Broechem, Notariaat L.F.E. Anthoni, verkoop n° 11392, 1846, n° 20.

Adrianus Van Oosterwijck

M, #3646, °. 3 november 1786, +. 8 november 1786
VaderGerardus Gommarus Van Oosterwijck °. 6 Okt 1733, +. 27 Maa 1815
MoederElisabeth Van Meroy °. 21 Nov 1748, +. 29 Maa 1798
VerwantschapOud-grootoom van Harry Goegebeur
Staat inStam Van Oosterwijck
ReferentieVIII-192G
     Adrianus Van Oosterwijck werd geboren op vrijdag, 3 november 1786 in Ranst en dezelfde dag gedoopt in de Sint-Pancratius parochie, peter was Adrianus Van der Vloet uit Vremde en meter was Anna Clara Van Oosterwijck.1
Hij was de zoon van Gerardus Gommarus Van Oosterwijck en Elisabeth Van Meroy. Adrianus Van Oosterwijck overleed op woensdag, 8 november 1786 in Ranst, Antwerpen.2 Hij werd begraven op 10 november 1786 in Ranst, Antwerpen.

Bronvermelding(en)

 1. [S21] PR Ranst, Sint-Pancratius, dopen.
 2. [S210] PR Ranst, Sint-Pancratius, begrafenissen.

Maria Josina Van Oosterwijck

V, #3647, °. 22 oktober 1788
VaderGerardus Gommarus Van Oosterwijck °. 6 Okt 1733, +. 27 Maa 1815
MoederElisabeth Van Meroy °. 21 Nov 1748, +. 29 Maa 1798
VerwantschapOud-groottante van Harry Goegebeur
Staat inStam Van Oosterwijck
ReferentieVIII-192H
     Maria Josina Van Oosterwijck werd geboren op woensdag, 22 oktober 1788 in Ranst en dezelfde dag gedoopt in de Sint-Pancratius parochie, peter was Adrianus Vandervloet ex Vremde en meter was Josina Vanderheydt ex Ranst.1
Zij was de dochter van Gerardus Gommarus Van Oosterwijck en Elisabeth Van Meroy. Maria Josina Van Oosterwijck huwde Franciscus Van Reeth op 12 november 1810 in Wommelgem. Maria Josina Van Oosterwijck en Franciscus Van Reeth verhuisden op 1 september 1825 van Wommelgem naar Borsbeek (Bev. Wommelgem 1825-37.)

Familie

Franciscus Van Reeth °. v 1790

Bronvermelding(en)

 1. [S21] PR Ranst, Sint-Pancratius, dopen.

Gummarus Pancratius Van Oosterwijck

M, #3648, °. 9 september 1791, +. 11 maart 1794
VaderGerardus Gommarus Van Oosterwijck °. 6 Okt 1733, +. 27 Maa 1815
MoederElisabeth Van Meroy °. 21 Nov 1748, +. 29 Maa 1798
VerwantschapOud-grootoom van Harry Goegebeur
Staat inStam Van Oosterwijck
ReferentieVIII-192I
     Gummarus Pancratius Van Oosterwijck werd gedoopt op 9 september 1791 in de Sint-Pancratiuskerk in Ranst, peter was Petrus Vermeiren ex Ranst en meter was Elisabetha Van Oosterwijck ex Broechem.1 Hij werd geboren op vrijdag, 9 september 1791 in Ranst, Antwerpen. Hij was de zoon van Gerardus Gommarus Van Oosterwijck en Elisabeth Van Meroy. Gummarus Pancratius Van Oosterwijck overleed op dinsdag, 11 maart 1794 in Ranst, Antwerpen, in de ouderdom van 2.2 Hij werd begraven op 12 maart 1794 in Ranst, Antwerpen.

Bronvermelding(en)

 1. [S21] PR Ranst, Sint-Pancratius, dopen.
 2. [S210] PR Ranst, Sint-Pancratius, begrafenissen.

Carolus Antonius Bollaert

M, #3649, °. 21 januari 1777
VaderFerdinandus Adolpus Bollaert °. 27 Okt 1747, +. 7 Jun 1790
MoederCatharina Victoria Helsmoortel °. 24 Dec 1752, +. 27 Aug 1791
VerwantschapOud-grootoom van Harry Goegebeur
ReferentieVIII-190A
     Carolus Antonius Bollaert werd geboren op dinsdag, 21 januari 1777 in Bredene en dezelfde dag gedoopt in de St-Richarius parochie.1 Hij was de zoon van Ferdinandus Adolpus Bollaert en Catharina Victoria Helsmoortel.

Bronvermelding(en)

 1. [S73] PR Bredene, Dopen, folio 54.

Joanna Clara Bollaert

V, #3650, °. 14 augustus 1779, +. 20 augustus 1779
VaderFerdinandus Adolpus Bollaert °. 27 Okt 1747, +. 7 Jun 1790
MoederCatharina Victoria Helsmoortel °. 24 Dec 1752, +. 27 Aug 1791
VerwantschapOud-groottante van Harry Goegebeur
ReferentieVIII-190C
     Joanna Clara Bollaert werd geboren op zaterdag, 14 augustus 1779 in Bredene en dezelfde dag gedoopt in de St-Richarius parochie.1 Zij was de dochter van Ferdinandus Adolpus Bollaert en Catharina Victoria Helsmoortel. Joanna Clara Bollaert overleed op vrijdag, 20 augustus 1779 in Bredene, West-Vlaanderen.2

Bronvermelding(en)

 1. [S73] PR Bredene, Dopen, folio 72.
 2. [S173] PR Bredene, Begrafenissen.

Catharina Genoveva Bollaert

V, #3651, °. 19 augustus 1780
VaderFerdinandus Adolpus Bollaert °. 27 Okt 1747, +. 7 Jun 1790
MoederCatharina Victoria Helsmoortel °. 24 Dec 1752, +. 27 Aug 1791
VerwantschapOud-groottante van Harry Goegebeur
ReferentieVIII-190D
     Catharina Genoveva Bollaert werd geboren op zaterdag, 19 augustus 1780 in Bredene en dezelfde dag gedoopt in de St-Richarius parochie.1 Zij was de dochter van Ferdinandus Adolpus Bollaert en Catharina Victoria Helsmoortel. Catharina Genoveva Bollaert huwde Louis François Dhulster op 26 januari 1804 in Oostende. Catharina Genoveva Bollaert huwde Jean Frederic Philippe Ximenes op 17 augustus 1814 in Oostende.2

Familie

Louis François Dhulster °. 21 Okt 1779, +. 2 Sep 1807

Bronvermelding(en)

 1. [S73] PR Bredene, Dopen, folio 8.
 2. [S359] Online database akten West-Vlaanderen, BS Huwelijken, (www.vrijwilligersrab.be), : bezocht : oktober 2006, gezocht op "Bollaert."

Agnes Clara Bollaert

V, #3652, °. 28 mei 1782, +. 3 januari 1836
VaderFerdinandus Adolpus Bollaert °. 27 Okt 1747, +. 7 Jun 1790
MoederCatharina Victoria Helsmoortel °. 24 Dec 1752, +. 27 Aug 1791
VerwantschapOud-groottante van Harry Goegebeur
ReferentieVIII-190E
     Agnes Clara Bollaert werd geboren op dinsdag, 28 mei 1782 in Bredene en dezelfde dag gedoopt in de St-Richarius parochie.1 Zij was de dochter van Ferdinandus Adolpus Bollaert en Catharina Victoria Helsmoortel. Agnes Clara Bollaert huwde Matheus Peere op 22 mei 1805 in Bredene.2 Agnes Clara Bollaert overleed op zondag, 3 januari 1836 in Bredene, West-Vlaanderen, in de ouderdom van 53.

Familie

Matheus Peere °. 26 Jan 1773, +. 19 Dec 1826

Bronvermelding(en)

 1. [S73] PR Bredene, Dopen, folio 24.
 2. [S359] Online database akten West-Vlaanderen, BS Huwelijken, (www.vrijwilligersrab.be), : bezocht : oktober 2006, gezocht op "Bollaert."

Franciscus Antonius Bollaert

M, #3653, °. 12 oktober 1783
VaderFerdinandus Adolpus Bollaert °. 27 Okt 1747, +. 7 Jun 1790
MoederCatharina Victoria Helsmoortel °. 24 Dec 1752, +. 27 Aug 1791
VerwantschapOud-grootoom van Harry Goegebeur
ReferentieVIII-190F
     Franciscus Antonius Bollaert werd geboren op zondag, 12 oktober 1783 in Bredene en dezelfde dag gedoopt in de St-Richarius parochie.1 Hij was de zoon van Ferdinandus Adolpus Bollaert en Catharina Victoria Helsmoortel.

Bronvermelding(en)

 1. [S73] PR Bredene, Dopen, folio 59.

Franciscus Joannes Bollaert

M, #3654, °. 22 november 1784, +. 17 juli 1785
VaderFerdinandus Adolpus Bollaert °. 27 Okt 1747, +. 7 Jun 1790
MoederCatharina Victoria Helsmoortel °. 24 Dec 1752, +. 27 Aug 1791
VerwantschapOud-grootoom van Harry Goegebeur
ReferentieVIII-190G
     Franciscus Joannes Bollaert werd geboren op maandag, 22 november 1784 in Bredene en dezelfde dag gedoopt in de St-Richarius parochie.1 Hij was de zoon van Ferdinandus Adolpus Bollaert en Catharina Victoria Helsmoortel. Franciscus Joannes Bollaert overleed op zondag, 17 juli 1785 in Bredene, West-Vlaanderen.2

Bronvermelding(en)

 1. [S73] PR Bredene, Dopen, folio 79.
 2. [S173] PR Bredene, Begrafenissen.

Maria Bauwens

V, #3655, °. 13 oktober 1870, +. 11 maart 1885
VaderEduardus Ludovicus Bauwens °. 16 Mei 1845, +. 9 Apr 1888
MoederJosephine Nicoud °. 5 Maa 1848, +. n 1920
VerwantschapGroottante van Harry Goegebeur
ReferentieV-30C
     Maria Bauwens werd geboren op donderdag, 13 oktober 1870 in Verviers, Luik.1 Zij was de dochter van Eduardus Ludovicus Bauwens en Josephine Nicoud. Maria Bauwens overleed op woensdag, 11 maart 1885 in Borgerhout in de ouderdom van 14, overleden om 04 uur, aangifte burgerlijke stand gebeurde daags nadien door Joannes Agemans, 30 jaar, koetsier wonend te Borgerhout.

Bronvermelding(en)

 1. [S120] RA Antwerpen, BS Antwerpen, overlijdens :.

Franciscus Jacobus Bollaert

M, #3656, °. 27 januari 1786
VaderFerdinandus Adolpus Bollaert °. 27 Okt 1747, +. 7 Jun 1790
MoederCatharina Victoria Helsmoortel °. 24 Dec 1752, +. 27 Aug 1791
VerwantschapOud-grootoom van Harry Goegebeur
ReferentieVIII-190I
     Franciscus Jacobus Bollaert werd geboren op vrijdag, 27 januari 1786 in Bredene en dezelfde dag gedoopt in de St-Richarius parochie.1 Hij was de zoon van Ferdinandus Adolpus Bollaert en Catharina Victoria Helsmoortel.

Bronvermelding(en)

 1. [S73] PR Bredene, Dopen, folio 104.

Clara Francisca Bollaert

V, #3657, °. 11 augustus 1787, +. 10 september 1787
VaderFerdinandus Adolpus Bollaert °. 27 Okt 1747, +. 7 Jun 1790
MoederCatharina Victoria Helsmoortel °. 24 Dec 1752, +. 27 Aug 1791
VerwantschapOud-groottante van Harry Goegebeur
ReferentieVIII-190J
     Clara Francisca Bollaert werd geboren op zaterdag, 11 augustus 1787 in Bredene en dezelfde dag gedoopt in de St-Richarius parochie.1 Zij was de dochter van Ferdinandus Adolpus Bollaert en Catharina Victoria Helsmoortel. Clara Francisca Bollaert overleed op maandag, 10 september 1787 in Bredene, West-Vlaanderen.2

Bronvermelding(en)

 1. [S73] PR Bredene, Dopen, folio 122.
 2. [S173] PR Bredene, Begrafenissen.

Joannes Franciscus Bollaert

M, #3658, °. 11 april 1789, +. 3 juni 1789
VaderFerdinandus Adolpus Bollaert °. 27 Okt 1747, +. 7 Jun 1790
MoederCatharina Victoria Helsmoortel °. 24 Dec 1752, +. 27 Aug 1791
VerwantschapOud-grootoom van Harry Goegebeur
ReferentieVIII-190K
     Joannes Franciscus Bollaert werd geboren op zaterdag, 11 april 1789 in Bredene en dezelfde dag gedoopt in de St-Richarius parochie.1 Hij was de zoon van Ferdinandus Adolpus Bollaert en Catharina Victoria Helsmoortel. Joannes Franciscus Bollaert overleed op woensdag, 3 juni 1789 in Bredene, West-Vlaanderen.2

Bronvermelding(en)

 1. [S73] PR Bredene, Dopen, folio 5.
 2. [S173] PR Bredene, Begrafenissen.

Rosa Genoveva Bollaert

V, #3659, °. 23 maart 1790, +. 8 februari 1869
VaderFerdinandus Adolpus Bollaert °. 27 Okt 1747, +. 7 Jun 1790
MoederCatharina Victoria Helsmoortel °. 24 Dec 1752, +. 27 Aug 1791
VerwantschapOud-groottante van Harry Goegebeur
ReferentieVIII-190L
     Rosa Genoveva Bollaert werd geboren op dinsdag, 23 maart 1790 in Bredene en dezelfde dag gedoopt in de St-Richarius parochie.1 Zij was de dochter van Ferdinandus Adolpus Bollaert en Catharina Victoria Helsmoortel. Rosa Genoveva Bollaert huwde Laurentius Jacobus Verkest op 12 maart 1821 in Wenduine.2 Rosa Genoveva Bollaert huwde Jacobus Brandt op 28 november 1826 in Wenduine.2 Rosa Genoveva Bollaert overleed op maandag, 8 februari 1869 in Wenduine, West-Vlaanderen, in de ouderdom van 78.3

Familie

Laurentius Jacobus Verkest °. 14 Okt 1771, +. 21 Jan 1826

Bronvermelding(en)

 1. [S73] PR Bredene, Dopen, folio 29.
 2. [S359] Online database akten West-Vlaanderen, BS Huwelijken, (www.vrijwilligersrab.be), : bezocht : juli 2006, gezocht op "Bollaert."
 3. [S495] BS Wenduine, Overlijdens :akte 4.

Franciscus Verstraete

M, #3661, °. 3 november 1798, +. na 1840
VaderFranciscus Jacobus Verstraete °. 16 Jul 1760, +. n 1840
MoederAdriana Boone °. 16 Apr 1762, +. 16 Jul 1823
VerwantschapOud-grootoom van Harry Goegebeur
ReferentieVIII-184D
     Franciscus Verstraete was ook gekend als François-Charles. Hij werd geboren op zaterdag, 3 november 1798 in Oostende, de vader was afwezig bij de aangifte omdat hij visser was en op zee.1 Hij was de zoon van Franciscus Jacobus Verstraete en Adriana Boone. Franciscus Verstraete was tussen 1823 en 1839 schoenmaker in Oostende. Hij gaf Adriana Boone's overlijden aan op 16 juli 1823 in Oostende, West-Vlaanderen.2 Franciscus Verstraete huwde Anna Theresia Rosalia Mijle op 1 oktober 1823 in Oostende.3 Franciscus Verstraete was getuige bij het huwelijk van Thomas Verstraete en Anna Isabella Geldhof op 10 januari 1838 in Oostende.4 Franciscus Verstraete was getuige bij het huwelijk van Pieter Franciscus Brynaert en Barbara Theresia Verstraete op 15 oktober 1839 in Blankenberge.5 Franciscus Verstraete was in 1840 bediende stadsrechten in Oostende. Hij overleed na 1840 in Oostende, West-Vlaanderen.

Familie

Anna Theresia Rosalia Mijle °. 12 Aug 1800
Huwelijk*Hij huwde Anna Theresia Rosalia Mijle op 1 oktober 1823 in Oostende.3á

Bronvermelding(en)

 1. [S4] BS Oostende, Geboorten :akte 47 van 3 november 1798.
 2. [S293] RA Brugge, BS Blankenberge, overlijdens :.
 3. [S359] Online database akten West-Vlaanderen, BS Huwelijken, (www.vrijwilligersrab.be), : bezocht : augustus 2006, gezocht op "Verstraete."
 4. [S135] BS Oostende, Huwelijken :akte 6 van 10 januari 1838.
 5. [S427] RA Brugge, BS Blankenberge, huwelijken :akte 110 van 1839.

Joannes Verstraete

M, #3662, °. circa 1799
VaderFranciscus Jacobus Verstraete °. 16 Jul 1760, +. n 1840
MoederAdriana Boone °. 16 Apr 1762, +. 16 Jul 1823
VerwantschapOud-grootoom van Harry Goegebeur
ReferentieVIII-184E
     Joannes Verstraete werd geboren circa 1799 in Oostende, West-Vlaanderen. Hij was de zoon van Franciscus Jacobus Verstraete en Adriana Boone.

Sofia Himbrecht

V, #3663, °. 1 januari 1792
VaderConstantinus Himbrecht °. 1 Maa 1771, +. 16 Dec 1832
MoederMaria Judoca Herman °. 15 Jan 1763, +. 19 Nov 1843
VerwantschapOud-groottante van Harry Goegebeur
ReferentieVIII-182B
     Sofia Himbrecht werd geboren op zondag, 1 januari 1792 in Zwijnaarde, Oost-Vlaanderen, en dezelfde dag gedoopt in de Sint-Niklaas parochie, peter was Paulus Herman grootvader en meter was Petronilla Huyghe grootmoeder.1
Zij was de dochter van Constantinus Himbrecht en Maria Judoca Herman.

Bronvermelding(en)

 1. [S49] PR Zwijnaarde, Sint-Niklaas, dopen, ID 5393 folio 70.

Serafinus Himbrecht

M, #3664, °. 19 maart 1793
VaderConstantinus Himbrecht °. 1 Maa 1771, +. 16 Dec 1832
MoederMaria Judoca Herman °. 15 Jan 1763, +. 19 Nov 1843
VerwantschapOud-grootoom van Harry Goegebeur
ReferentieVIII-182C
     Serafinus Himbrecht werd geboren op dinsdag, 19 maart 1793 in Zwijnaarde, Oost-Vlaanderen, Hij werd gedoopt op 19 maart 1793 in de Sint-Niklaaskerk in Zwijnaarde, peter was Joannes Himbreght grootvader en meter was Joanna Catharina Herman.1
Hij was de zoon van Constantinus Himbrecht en Maria Judoca Herman.

Bronvermelding(en)

 1. [S49] PR Zwijnaarde, Sint-Niklaas, dopen, ID 5468 folio 82.

Gerardus Himbrecht

M, #3665, °. 18 november 1794, +. na 1843
VaderConstantinus Himbrecht °. 1 Maa 1771, +. 16 Dec 1832
MoederMaria Judoca Herman °. 15 Jan 1763, +. 19 Nov 1843
VerwantschapOud-grootoom van Harry Goegebeur
ReferentieVIII-182D
     Gerardus Himbrecht was ook gekend als Gerard Himbrecht. Hij werd geboren op dinsdag, 18 november 1794 in Zwijnaarde, Oost-Vlaanderen, en dezelfde dag gedoopt in de Sint-Niklaas parochie, peter was Gerardus De Meyer en meter was Joanna Maria Imbreght.1
Hij was de zoon van Constantinus Himbrecht en Maria Judoca Herman. Gerard Himbrecht was in 1832 landbouwer in Zwijnaarde. Hij gaf Constantinus Himbrecht's overlijden aan op 16 december 1832 in Zwijnaarde, Oost-Vlaanderen.2 Gerard Himbrecht gaf Maria Judoca Herman's overlijden aan op 19 november 1843 in Zwijnaarde, Oost-Vlaanderen.2 Gerardus Himbrecht overleed na 1843 in Zwijnaarde, Oost-Vlaanderen.

Bronvermelding(en)

 1. [S49] PR Zwijnaarde, Sint-Niklaas, dopen, ID 5553 folio 94.
 2. [S148] BS Zwijnaarde, Overlijdens :.

Rosalia De Meyer

V, #3666, °. 6 december 1793, +. 1862
VaderPieter De Meyer °. 28 Sep 1755
MoederMaria Francisca Haeck °. 29 Mei 1769, +. 2 Mei 1865
VerwantschapOud-groottante van Harry Goegebeur
ReferentieVIII-180B
     Rosalia De Meyer werd geboren op vrijdag, 6 december 1793 in Zwijnaarde en dezelfde dag gedoopt in de Sint-Niklaas parochie, peter was Judocus De Meyer en meter was Anna Maria Haeck.1
Zij was de dochter van Pieter De Meyer en Maria Francisca Haeck. Rosalia De Meyer overleed in 1862 in Gent, partner van Engelbertus De Clerck.

Bronvermelding(en)

 1. [S49] PR Zwijnaarde, Sint-Niklaas, dopen, folio 88.

Mariana Huyghe

V, #3667, °. 8 januari 1769
VaderLivinus Huyghe °. 20 Apr 1741, +. 14 Sep 1794
MoederPetronilla Eggermont °. 15 Maa 1740, +. n 1787
VerwantschapOud-groottante van Harry Goegebeur
ReferentieVIII-178A
     Mariana Huyghe werd geboren op zondag, 8 januari 1769 in Zwijnaarde Zij was de dochter van Livinus Huyghe en Petronilla Eggermont en daags nadien gedoopt in de Sint-Niklaas parochie, peter was Franciscus Huyghe grootvader en meter was Cecilia Vermeersch grootmoeder.1

Bronvermelding(en)

 1. [S49] PR Zwijnaarde, Sint-Niklaas, dopen, folio 146.

Gerardus Huyghe

M, #3668, °. 31 mei 1770, +. na 1799
VaderLivinus Huyghe °. 20 Apr 1741, +. 14 Sep 1794
MoederPetronilla Eggermont °. 15 Maa 1740, +. n 1787
VerwantschapOud-grootoom van Harry Goegebeur
ReferentieVIII-178B
     Gerardus Huyghe werd geboren op donderdag, 31 mei 1770 in Zwijnaarde en daags nadien gedoopt in de Sint-Niklaas parochie, peter was Gerardus Eggermont oom en meter was Livina Vermeersch grootmoeder.1
Hij was de zoon van Livinus Huyghe en Petronilla Eggermont. Gerardus Huyghe overleed na 1799 in Zwijnaarde, Oost-Vlaanderen.

Bronvermelding(en)

 1. [S49] PR Zwijnaarde, Sint-Niklaas, dopen, folio 152.

Joannes Baptista Huyghe

M, #3669, °. 8 november 1773, +. na 1801
VaderLivinus Huyghe °. 20 Apr 1741, +. 14 Sep 1794
MoederPetronilla Eggermont °. 15 Maa 1740, +. n 1787
VerwantschapOud-grootoom van Harry Goegebeur
ReferentieVIII-178D
     Joannes Baptista Huyghe werd geboren op maandag, 8 november 1773 in Zwijnaarde en dezelfde dag gedoopt in de Sint-Niklaas parochie, peter was Joannes Imbrecht en meter was Joanna Eggermont.1
Hij was de zoon van Livinus Huyghe en Petronilla Eggermont. Joannes Baptista Huyghe werd de peter op Bruno De Coster's doop op 17 oktober 1801 in de Sint-Niklaaskerk in Zwijnaarde.2 Joannes Baptista Huyghe overleed na 1801 in Zwijnaarde, Oost-Vlaanderen.

Bronvermelding(en)

 1. [S49] PR Zwijnaarde, Sint-Niklaas, dopen, folio 165.
 2. [S49] PR Zwijnaarde, Sint-Niklaas, dopen.

Marianna Huyghe

V, #3670, °. 10 januari 1776, +. 20 oktober 1806
VaderLivinus Huyghe °. 20 Apr 1741, +. 14 Sep 1794
MoederPetronilla Eggermont °. 15 Maa 1740, +. n 1787
VerwantschapOud-groottante van Harry Goegebeur
ReferentieVIII-178E
     Marianna Huyghe werd geboren op woensdag, 10 januari 1776 in Zwijnaarde en daags nadien gedoopt in de Sint-Niklaas parochie, peter was Joannes Buyck en meter was Petronella Huyghe tante.1
Zij was de dochter van Livinus Huyghe en Petronilla Eggermont. Marianna Huyghe was getuige bij het huwelijk van Livinus De Coster en Angelina Huyghe op 3 november 1796 in de Sint-Niklaaskerk in Zwijnaarde.2 Marianna Huyghe werd de meter op Maria Theresia De Coster's doop op 23 december 1796 in de Sint-Niklaaskerk in Zwijnaarde.3 Marianna Huyghe huwde Constantinus Dick op 16 november 1799 in de Sint-Niklaaskerk in Zwijnaarde.2 Marianna Huyghe overleed op maandag, 20 oktober 1806 in Zwijnaarde, Oost-Vlaanderen, in de ouderdom van 30. Aangifte op burgerlijke stand gebeurde daags nadien door Joachim Huyghe, 22 jaar, broer overledene, en Joannes Dick, 39 jaar zwager overledene, beide landbouwers wonende in deze gemeente.4

Woonplaats en tellingen

Woonde1805Zwijnaarde, Oost-Vlaanderen, Hutsepotstraat4

Familie

Constantinus Dick °. c 1749, +. 23 Nov 1806
Huwelijk*Marianna Huyghe huwde Constantinus Dick op 16 november 1799 in de Sint-Niklaaskerk in Zwijnaarde.2á

Bronvermelding(en)

 1. [S49] PR Zwijnaarde, Sint-Niklaas, dopen, folio 172.
 2. [S190] PR Zwijnaarde, Sint-Niklaas, huwelijken.
 3. [S49] PR Zwijnaarde, Sint-Niklaas, dopen.
 4. [S191] PR Zwijnaarde, Sint-Niklaas, begrafenissen, overlijdens 1813-1842, folio 175.

Jacobus Huyghe

M, #3671, °. 14 juni 1778
VaderLivinus Huyghe °. 20 Apr 1741, +. 14 Sep 1794
MoederPetronilla Eggermont °. 15 Maa 1740, +. n 1787
VerwantschapOud-grootoom van Harry Goegebeur
ReferentieVIII-178F
     Jacobus Huyghe werd geboren op zondag, 14 juni 1778 in Zwijnaarde en daags nadien gedoopt in de Sint-Niklaas parochie, peter was Jacobus Huyghe en meter was Anna Maria Eggermont tante.1
Hij was de zoon van Livinus Huyghe en Petronilla Eggermont.

Bronvermelding(en)

 1. [S49] PR Zwijnaarde, Sint-Niklaas, dopen, folio 181.

Constantinus Huyghe

M, #3672, °. 1 februari 1780
VaderLivinus Huyghe °. 20 Apr 1741, +. 14 Sep 1794
MoederPetronilla Eggermont °. 15 Maa 1740, +. n 1787
VerwantschapOud-grootoom van Harry Goegebeur
ReferentieVIII-178G
     Constantinus Huyghe werd geboren op dinsdag, 1 februari 1780 in Zwijnaarde en dezelfde dag gedoopt in de Sint-Niklaas parochie, peter was Constantinus Huyghe en meter was Joanna Eggermont.1
Hij was de zoon van Livinus Huyghe en Petronilla Eggermont.

Bronvermelding(en)

 1. [S49] PR Zwijnaarde, Sint-Niklaas, dopen, folio 187.