• Schippers Index van schippers en binnenschippers en hun echtgenotes en kinderen.
  • Muzikanten Index van rondtrekkende muzikanten (ook speleman, equilibristen, kramers, enz...) en hun echtgenotes en kinderen.