Josephine Nicoud

V, #31, °. 5 maart 1848, +. na 1920
VaderJoannes Baptista Nicoud °. 2 Apr 1818, +. 21 Sep 1867
MoederAnna Sophia Catharina Van Gulzart °. 8 Aug 1824, +. n 1890
VerwantschapBetovergrootmoeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Diellewijns
ReferentieV-31
Josephine Nicoud (rondtrekkende muzikante) anno 1913
Nicoud Josephine ca 1920
     Josephine Nicoud werd geboren op zondag, 5 maart 1848 in Antwerpen, aangifte op burgerlijke stand gebeurde daags nadien in aanwezigheid van Joannes Eugenius Akviffret, 31 jaar, muzikant en Joannes Josephus Poté, 51 jaar, muzikant beide wonend te Antwerpen.1,2 Zij werd gedoopt na 5 maart 1848 in Antwerpen.
Zij was de dochter van Joannes Baptista Nicoud en Anna Sophia Catharina Van Gulzart. De huwelijksplannen van Josephine Nicoud en Eduard Bauwens in Antwerpen werden afgekondigd op 16 en 23 december 1866, Eduard was marskramer van beroep en woonde in de Zandstraat 17.
Josephine Nicoud huwde Eduard Bauwens, zoon van Joannes Franciscus Bauwens en Anna Maria Bosmans, op 5 januari 1867 in Antwerpen. Getuigen bij het burgerlijk huwelijk waren Joannes Baptista Janssens, 33 jaar, herbergier, Joannes Laenen, 31 jaar, herbergier, Josephus Naveau, 41 jaar, drankslijter en Meeuws Augustus, 21 jaar, kleermaker allen wonend te Antwerpen.3,4

Josephine Nicoud was in 1883 muzikante in Antwerpen. Zij speelde harp, haar harp schonk zij aan het Museum voor Oudheden.

Museum voor Oudheden

De collecties van het Museum Vleeshuis vinden hun oorsprong in het Museum voor Oudheden dat reeds in de negentiende eeuw te Antwerpen werd opgericht. In 1863 lanceerde de toenmalige Provinciale Commissie voor Monumentenzorg het idee een museum te creëren om ervoor te zorgen dat het erfgoed van lokaal belang bewaard zou blijven voor de toekomst. Deze kunstcollectie kon eerst in het Steen bezichtigd worden. In 1913 verhuisde de oudste collectie van de stad naar het Vleeshuis.

Zij huwde Godefridus Van Dessel op 26 juni 1890 in Antwerpen. Getuigen op de burgerlijke stand waren Leonardus Arriens, kantoorbediende, oud 38 jaar, zwager der echtgenoote, alhier gehuisvest, van Joannes Baptista Willemsens, schipper, 37 jaar, alhier gehuisvest, van Petrus Schuddinckx, schipper, 52 jaar, alhier gehuisvest, en van Amatus Segers, schipper, 30 jaar, te Baasrode gehuisvest.5
In 1896 vroeg Sophie haar moeder om toestemming te trouwen. Sophie woonde al geruime tijd samen met Gerard en had met Gerard al twee kinderen. Vermoedelijk om financiële redenen weigerde Josephine haar toestemming in het huwelijk. Om haar onvermogen te bewijzen diende Sophie een "eerbiedige akte" op te maken door een ambtenaar van de burgerlijke stand die deze akte dan "betekend" aan de Josephine.
Op 24 juni 1896 vraagt Sophie mits de "eerbiedige akte" raad aan haar moeder over het huwelijk dat zij wou aangaan met Gerard Diellewijns, Josephine weigerde en dit werd "betekend" door de ambtenaar. Het zal nog meer dan een jaar duren vooraleer Sophie huwde nadat ze opnieuw in verwachting was.6
Nicoud Josephine met haar dochter Sophie en kleinkinderen ca 1912
Josephine Nicoud overleed na 1920 in Antwerpen.

Woonplaats en tellingen

Woonde1867Antwerpen, Gevangenisstraat 10
Woonde1867Antwerpen, Gevangenisstraat 6
Woonde1875Antwerpen, Haringvliet 25
Woonde1887Antwerpen, Lange Schipperskapelstraat 287
Woonde1890Antwerpen, Van Schoonbekeplein 45

Familie 1

Eduardus Ludovicus Bauwens °. 16 Mei 1845, +. 9 Apr 1888
Huw BannDe huwelijksplannen van Josephine Nicoud en Eduard Bauwens in Antwerpen werden afgekondigd op 16 en 23 december 1866, Eduard was marskramer van beroep en woonde in de Zandstraat 17.á
Huwelijk*
Josephine Nicoud huwde Eduard Bauwens, zoon van Joannes Franciscus Bauwens en Anna Maria Bosmans, op 5 januari 1867 in Antwerpen. Getuigen bij het burgerlijk huwelijk waren Joannes Baptista Janssens, 33 jaar, herbergier, Joannes Laenen, 31 jaar, herbergier, Josephus Naveau, 41 jaar, drankslijter en Meeuws Augustus, 21 jaar, kleermaker allen wonend te Antwerpen.3,4

á
Kinderen

Familie 2

Godefridus Van Dessel °. 8 Mei 1864
Huwelijk*Josephine Nicoud huwde Godefridus Van Dessel op 26 juni 1890 in Antwerpen. Getuigen op de burgerlijke stand waren Leonardus Arriens, kantoorbediende, oud 38 jaar, zwager der echtgenoote, alhier gehuisvest, van Joannes Baptista Willemsens, schipper, 37 jaar, alhier gehuisvest, van Petrus Schuddinckx, schipper, 52 jaar, alhier gehuisvest, en van Amatus Segers, schipper, 30 jaar, te Baasrode gehuisvest.5á

Bronvermelding(en)

 1. [S6] RA Antwerpen, BS Antwerpen, geboorten :akte 467 van 4 maart 1848.
 2. [S669] Eduardus Bauwens, Josephine Nicoud, uittreksel akte van geboorte Josephine Nicoud.
 3. [S119] RA Antwerpen, BS Antwerpen, huwelijken :akte 12 van 4 maart 1867.
 4. [S669] Eduardus Bauwens, Josephine Nicoud, rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 1825, geboorteakten beide echtgenoten, militie bruidegom, overlijden vader bruidegom.
 5. [S119] RA Antwerpen, BS Antwerpen, huwelijken :akte 870 van 1890.
 6. [S705] Gerard Diellewijns, Sophie Bauwens.
 7. [S120] RA Antwerpen, BS Antwerpen, overlijdens :akte 1657 van 1888.

Franciscus Ferdinand Goegebeur

M, #32, °. 11 oktober 1791, +. 30 juni 1867
VaderMichael Joannes Goegebeur °. 21 Jun 1764, +. 6 Jan 1840
MoederMartha Van Beesbrugghe °. 13 Feb 1768, +. 9 Maa 1833
VerwantschappenOud-vader van Harry Goegebeur
3-achterkleinzoon van Hilarius Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
Stam Goegebeur
ReferentieVI-32
     Franciscus Ferdinand Goegebeur was ook gekend als Frans Goegebeur. Hij werd geboren op dinsdag, 11 oktober 1791 in Brugge en gedoopt in de Ons Lieve Vrouw parochie 3e sectie, peter was Ferdinandus Noë en meter was Marie d'Hulst.1
Hij was de zoon van Michael Joannes Goegebeur en Martha Van Beesbrugghe. Frans Goegebeur huwde Isabelle Claus, dochter van Petrus Claus en Isabella Jacoba Borre, op 22 april 1813 in Brugge, West-Vlaanderen. De getuigen bij hun burgerlijk huwelijk waren Joseph Goossens 37 jaar wever schoonbroer bruid, Philippe Goegebeur 24 jaar tanneur broer bruidegom, Hubert Touffan 56 jaar wever en Augustin Absolon 35 jaar cordonnier. Aankondigingen van het huwelijk gebeurden op 1 en 11 april.2
Frans Goegebeur was in 1814 spinner in Brugge. Hij was getuige bij het huwelijk van Jozef Goegebeur en Catharina Francisca Vanwelle op 11 november 1814 in Brugge.3 Frans Goegebeur was van 1823 tot 1844 wever in Brugge. Hij gaf Isabella Joanna Claus's overlijden aan op 28 mei 1829 in Brugge, West-Vlaanderen.4 Frans Goegebeur huwde Isabella Catharina Van Stockeren, dochter van Martinus Vanstockeren en Isabelle Schaeverbeke, op 16 augustus 1833 in Brugge. Getuigen op de burgerlijke stand waren Franciscus Schaeverbeke, herbergier, 44 jaar kozijn bruid, Joannes Derueck, herbergier, 36 jaar, Franciscus Rooms, slotmaker, 34 jaar zwager bruid, en Joannes Goegebeur, bediende bij provinciaal bestuur, 30 jaar broer bruidegom, allen wonend te Brugge.5
Franciscus Ferdinand Goegebeur was getuige bij de aangifte van het overlijden van Philippus Jacobus Goegebeur op 29 augustus 1853 in Brugge, West-Vlaanderen.6 Franciscus Ferdinand Goegebeur overleed op zondag, 30 juni 1867 in Brugge, West-Vlaanderen, in de ouderdom van 75. Aangifte op burgerlijke stand gebeurde daags nadien door Henricus Van Weydeveld, bediende, 39 jaar, en Napoleon Wouters, dienstbode, 51 jaar, beide wonend te Brugge.7

Woonplaats en tellingen

Woonde1814Brugge, West-Vlaanderen, Noordstraat 4
Woonde1823Brugge, West-Vlaanderen, Wijngaertstraat 11
Woonde1829Brugge, West-Vlaanderen, Groeninge
Telling1829Brugge, West-Vlaanderen, met hun kinderen Isabella, Frans en Paul op het Walplein 108
Woonde1838Brugge, West-Vlaanderen, Noordstraat 449

Familie 1

Isabella Joanna Claus °. 19 Feb 1784, +. 28 Mei 1829
Huwelijk*Frans Goegebeur huwde Isabelle Claus, dochter van Petrus Claus en Isabella Jacoba Borre, op 22 april 1813 in Brugge, West-Vlaanderen. De getuigen bij hun burgerlijk huwelijk waren Joseph Goossens 37 jaar wever schoonbroer bruid, Philippe Goegebeur 24 jaar tanneur broer bruidegom, Hubert Touffan 56 jaar wever en Augustin Absolon 35 jaar cordonnier. Aankondigingen van het huwelijk gebeurden op 1 en 11 april.2
á
Kinderen

Familie 2

Isabella Catharina Van Stockeren °. 9 Sep 1792, +. n 1839
Huwelijk*Frans Goegebeur huwde Isabella Catharina Van Stockeren, dochter van Martinus Vanstockeren en Isabelle Schaeverbeke, op 16 augustus 1833 in Brugge. Getuigen op de burgerlijke stand waren Franciscus Schaeverbeke, herbergier, 44 jaar kozijn bruid, Joannes Derueck, herbergier, 36 jaar, Franciscus Rooms, slotmaker, 34 jaar zwager bruid, en Joannes Goegebeur, bediende bij provinciaal bestuur, 30 jaar broer bruidegom, allen wonend te Brugge.5
á
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S10] PR Brugge, OLV3 Dopen.
 2. [S121] RA Brugge, BS Brugge, huwelijken :akte 63 van 22 april 1813.
 3. [S121] RA Brugge, BS Brugge, huwelijken :akte 283 van 1814.
 4. [S122] RA Brugge, BS Brugge, overlijdens :akte 596 van 28 mei 1829.
 5. [S121] RA Brugge, BS Brugge, huwelijken :akte 157 van 1833.
 6. [S122] RA Brugge, BS Brugge, overlijdens :akte 1360 van 1853.
 7. [S122] RA Brugge, BS Brugge, overlijdens :akte 647 van 1867.
 8. [S310] Nationaal VVF-documentatiecentrum Antwerpen, Volkstelling 1814 deel VII Brugge, Noordstraat 3.
 9. [S761] Bevolkingsregister, Brugge 1846-1866, sectie C-10 folio 091.

Isabella Joanna Claus

V, #33, °. 19 februari 1784, +. 28 mei 1829
VaderPetrus Claus °. 11 Sep 1740, +. v 1812
MoederIsabella Jacoba Borre °. 22 Apr 1744, +. 4 Jan 1832
VerwantschapOud-moeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
Stam Goegebeur
ReferentieVI-33
     Isabella Joanna Claus was ook gekend als Isabelle Claus. Zij werd geboren op donderdag, 19 februari 1784 in Brugge en gedoopt in de Sint-Gillisparochie, peter was Joannes Gheoot (geb. St Jacobus) en meter was Theresia Trauwaen, wonende in OLV. Onderaan staat: pater idiota est. Zoals de peter ondertekent hij met een kruisje. Er is een handtekening van de meter.1
Zij was de dochter van Petrus Claus en Isabella Jacoba Borre. Isabelle Claus huwde Frans Goegebeur, zoon van Michael Joannes Goegebeur en Martha Van Beesbrugghe, op 22 april 1813 in Brugge, West-Vlaanderen. De getuigen bij hun burgerlijk huwelijk waren Joseph Goossens 37 jaar wever schoonbroer bruid, Philippe Goegebeur 24 jaar tanneur broer bruidegom, Hubert Touffan 56 jaar wever en Augustin Absolon 35 jaar cordonnier. Aankondigingen van het huwelijk gebeurden op 1 en 11 april.2
Isabella Joanna Claus overleed op donderdag, 28 mei 1829 in Brugge, West-Vlaanderen, in de ouderdom van 45. Aangifte op burgerlijke stand gebeurde daags nadien door Frans Goegebeur, 37 jaar, wever, man van overledene in aanwezigheid van Petrus Plancke, 57 jaar, wever, en Augustinus Van de Zande, 43 jaar, bediende in het burgerlijk hospitaal, beide woonden in Brugge.3

Woonplaats en tellingen

Woonde1812Brugge, West-Vlaanderen, Grauwwerkersstraat 3
Woonde1814Brugge, West-Vlaanderen, Noordstraat 4
Woonde1823Brugge, West-Vlaanderen, Wijngaertstraat 11
Woonde1829Brugge, West-Vlaanderen, Groeninge
Telling1829Brugge, West-Vlaanderen, met hun kinderen Isabella, Frans en Paul op het Walplein 104

Familie

Franciscus Ferdinand Goegebeur °. 11 Okt 1791, +. 30 Jun 1867
Huwelijk*Isabelle Claus huwde Frans Goegebeur, zoon van Michael Joannes Goegebeur en Martha Van Beesbrugghe, op 22 april 1813 in Brugge, West-Vlaanderen. De getuigen bij hun burgerlijk huwelijk waren Joseph Goossens 37 jaar wever schoonbroer bruid, Philippe Goegebeur 24 jaar tanneur broer bruidegom, Hubert Touffan 56 jaar wever en Augustin Absolon 35 jaar cordonnier. Aankondigingen van het huwelijk gebeurden op 1 en 11 april.2
á
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S63] PR Brugge, St Gillis Dopen.
 2. [S121] RA Brugge, BS Brugge, huwelijken :akte 63 van 22 april 1813.
 3. [S122] RA Brugge, BS Brugge, overlijdens :akte 596 van 28 mei 1829.
 4. [S310] Nationaal VVF-documentatiecentrum Antwerpen, Volkstelling 1814 deel VII Brugge, Noordstraat 3.

Jacobus Joannes Baptista Giraldo

M, #34, °. 8 maart 1787, +. 19 mei 1855
VaderBenedictus Giraldo °. c 1753, +. 3 Sep 1795
MoederCatharina Gallo °. c 1755, +. 27 Feb 1805
VerwantschapOud-vader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
Stam Giraldo
ReferentieVI-34
     Jacobus Joannes Baptista Giraldo was ook gekend als Jacob Giraldo. Hij werd geboren op donderdag, 8 maart 1787 in Alassio, Piemont, Italië. Hij was de zoon van Benedictus Giraldo en Catharina Gallo. Jacobus Joannes Baptista Giraldo werd gedoopt op 10 maart 1787 in Alassio, peter was Jacobus Martinus Blasii en meter was Bosa Boghalo.1 Hij was in 1814 schoenmakersgast in Brugge. Hij was in 1828 schoenmaker in Brugge. Hij huwde Isabelle Van Zijpe, dochter van Franciscus Van Zijpe en Maria Catharina Soetens, op 2 juni 1841 in Brugge, West-Vlaanderen, getuigen op de burgerlijke stand waren Franciscus Theys 81 jaar kraankind oom bruid, Pieter Deprince 22 jaar werker, Pieter Lambert 67 jaar peerdesmid en Bernardus Thienpondt 33 jaar schoenmaker.2
Jacobus Joannes Baptista Giraldo was in 1844 laarzenmaker in Brugge. Hij overleed op zaterdag, 19 mei 1855 in Brugge, West-Vlaanderen, in de ouderdom van 68.3

Woonplaats en tellingen

Woonde1814Brugge, West-Vlaanderen, Oude Gentweg 57 naast zijn toekomstige schoonouders in nummer 594
Woonde1828Brugge, West-Vlaanderen, Oudengentweg 68

Familie

Isabella Francisca Van Zijpe °. 22 Jan 1788, +. 27 Jan 1876
Huwelijk*Jacob Giraldo huwde Isabelle Van Zijpe, dochter van Franciscus Van Zijpe en Maria Catharina Soetens, op 2 juni 1841 in Brugge, West-Vlaanderen, getuigen op de burgerlijke stand waren Franciscus Theys 81 jaar kraankind oom bruid, Pieter Deprince 22 jaar werker, Pieter Lambert 67 jaar peerdesmid en Bernardus Thienpondt 33 jaar schoenmaker.2
á
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S309] Rijksarchief Brugge, Huwelijksbijlagen, Uittreksel doopregister 10 maart 1784.
 2. [S121] RA Brugge, BS Brugge, huwelijken :akte nr. 144 van 1841.
 3. [S122] RA Brugge, BS Brugge, overlijdens :akte 900 van 19 mei 1855.
 4. [S310] Nationaal VVF-documentatiecentrum Antwerpen, Volkstelling 1814 deel VII Brugge, Oude Gentweg 57.

Isabella Francisca Van Zijpe

V, #35, °. 22 januari 1788, +. 27 januari 1876
VaderFranciscus Van Zijpe °. 9 Apr 1756, +. 17 Apr 1840
MoederMaria Catharina Soetens °. 5 Feb 1759, +. 30 Sep 1832
VerwantschapOud-moeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
Stam Giraldo
ReferentieVI-35
     Isabella Francisca Van Zijpe was ook gekend als Isabelle Van Zijpe. Zij werd geboren op dinsdag, 22 januari 1788 in Brugge en gedoopt in de Sint-Catharina parochie, peter was Petrus Stenon en meter Isabella De Cloedt.1
Zij was de dochter van Franciscus Van Zijpe en Maria Catharina Soetens. Isabella Francisca Van Zijpe was in 1835 kantwerkster in Brugge. Zij huwde Jacob Giraldo, zoon van Benedictus Giraldo en Catharina Gallo, op 2 juni 1841 in Brugge, West-Vlaanderen, getuigen op de burgerlijke stand waren Franciscus Theys 81 jaar kraankind oom bruid, Pieter Deprince 22 jaar werker, Pieter Lambert 67 jaar peerdesmid en Bernardus Thienpondt 33 jaar schoenmaker.2
Isabella Francisca Van Zijpe overleed op donderdag, 27 januari 1876 in Brugge, West-Vlaanderen, in de ouderdom van 88.3

Woonplaats en tellingen

Woonde1828Brugge, West-Vlaanderen, Oudengentweg 68

Familie

Jacobus Joannes Baptista Giraldo °. 8 Maa 1787, +. 19 Mei 1855
Huwelijk*Isabelle Van Zijpe huwde Jacob Giraldo, zoon van Benedictus Giraldo en Catharina Gallo, op 2 juni 1841 in Brugge, West-Vlaanderen, getuigen op de burgerlijke stand waren Franciscus Theys 81 jaar kraankind oom bruid, Pieter Deprince 22 jaar werker, Pieter Lambert 67 jaar peerdesmid en Bernardus Thienpondt 33 jaar schoenmaker.2
á
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S42] PR Brugge, St Catharina Dopen.
 2. [S121] RA Brugge, BS Brugge, huwelijken :akte nr. 144 van 1841.
 3. [S122] RA Brugge, BS Brugge, overlijdens :.

Pieter Josephus Van Hullebusch

M, #36, °. 25 maart 1798, +. 21 december 1875
VaderJoannes Franciscus Van Hullebusch °. 19 Sep 1739, +. 19 Sep 1813
MoederBarbara Theresia Hoste °. 15 Dec 1751, +. 24 Aug 1812
VerwantschapOud-vader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
ReferentieVI-36
     Pieter Josephus Van Hullebusch was ook gekend als Peter Van Hullebusch. Hij werd geboren thuis om 11u30 (5 germinal 6e jaar) op zondag, 25 maart 1798 in Ingelmunster, West-Vlaanderen, getuigen bij aangifte op burgerlijke stand waren Pieter Josephus Van Hullebusch, grootvader, spinder tot Meulebeke 58 jaar, en Francisca Van Hullebusch, tante, 24 jaar spineresse tot Pittem.1 Hij werd gedoopt op 25 maart 1798 in de Sint-Amandus parochie in Ingelmunster, peter was Pieter Joseph Van Hullebusch en meter was Françoise Van Hullebusch.2
Hij was de zoon van Joannes Franciscus Van Hullebusch en Barbara Theresia Hoste. Pieter Josephus Van Hullebusch was in 1823 arbeider in Ichtegem. Hij huwde Blondina Coleta Van Den Auweele, dochter van Petrus Joannes Van Den Auweele en Rosalia Genoveva Mares, op 9 mei 1823 in Koekelare, getuigen op de burgerlijke stand waren Philippus Proot, 51 jaar, landbouwer, Joannes De Rudder, 42 jaar veldwachter, Jacobus Perdu, 34 jaar, herbergier, alle drie wonende in Koekelare kennissen van bruidegom, en van Joannes Pollet, 21 jaar, schrijver wonende te Ichtegem.3 Pieter Josephus Van Hullebusch was van 1825 tot 1850 landsman in Eernegem. Hij huwde Isabella Roose op 9 juli 1858 in Torhout. Pieter Josephus Van Hullebusch overleed op dinsdag, 21 december 1875 in Eernegem, West-Vlaanderen, in de ouderdom van 77. Overleden in zijn woonhuis sectie A om 15u, de aangifte op de burgerlijke stand gebeurde door Auguste Cobbaert 47 jaar gemeentesekretaris en Severin Verkest 50 jaar veldwachter.4

Woonplaats en tellingen

Woonde1823Ichtegem, West-Vlaanderen

Familie 1

Blondina Coleta Van Den Auweele °. 22 Maa 1793, +. 11 Jun 1857
Huwelijk*Pieter Josephus Van Hullebusch huwde Blondina Coleta Van Den Auweele, dochter van Petrus Joannes Van Den Auweele en Rosalia Genoveva Mares, op 9 mei 1823 in Koekelare, getuigen op de burgerlijke stand waren Philippus Proot, 51 jaar, landbouwer, Joannes De Rudder, 42 jaar veldwachter, Jacobus Perdu, 34 jaar, herbergier, alle drie wonende in Koekelare kennissen van bruidegom, en van Joannes Pollet, 21 jaar, schrijver wonende te Ichtegem.3á
Kinderen

Familie 2

Isabella Roose °. 10 Feb 1808, +. n 1875
Huwelijk*Peter Van Hullebusch huwde Isabella Roose op 9 juli 1858 in Torhout.á

Bronvermelding(en)

 1. [S64] BS Ingelmunster, geboorten :akte 64 van 1798.
 2. [S568] PR Ingelmunster, Sint-Amandus, dopen, http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven, eadid : BE-A0516_111190_109885_DUT, inventarisnr : I1734000, pagina 8 van 45.
 3. [S361] RA Brugge, BS Koekelare, huwelijken :akte 88 van 1823.
 4. [S132] RA Brugge, BS Eerneghem, overlijdens :acte nr. 262 van 1875.

Blondina Coleta Van Den Auweele

V, #37, °. 22 maart 1793, +. 11 juni 1857
VaderPetrus Joannes Van Den Auweele °. 22 Jan 1764, +. 4 Maa 1837
MoederRosalia Genoveva Mares °. 11 Feb 1764, +. 21 Jan 1803
VerwantschapOud-moeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
ReferentieVI-37
     Blondina Coleta Van Den Auweele werd geboren op vrijdag, 22 maart 1793 in Koekelare, West-Vlaanderen.1 Zij werd gedoopt na 22 maart 1793 in Koekelare. Zij was de dochter van Petrus Joannes Van Den Auweele en Rosalia Genoveva Mares. Blondina Coleta Van Den Auweele was in 1823 bijzondere in Eernegem. Zij huwde Pieter Josephus Van Hullebusch, zoon van Joannes Franciscus Van Hullebusch en Barbara Theresia Hoste, op 9 mei 1823 in Koekelare, getuigen op de burgerlijke stand waren Philippus Proot, 51 jaar, landbouwer, Joannes De Rudder, 42 jaar veldwachter, Jacobus Perdu, 34 jaar, herbergier, alle drie wonende in Koekelare kennissen van bruidegom, en van Joannes Pollet, 21 jaar, schrijver wonende te Ichtegem.2 Blondina Coleta Van Den Auweele was van 1825 tot 1850 landsvrouw in Eernegem. Zij overleed op donderdag, 11 juni 1857 thuis in haar woonhuis sectie B om drie uur in de namiddag in Eernegem, West-Vlaanderen, in de ouderdom van 64, aangifte burgerlijke stand gebeurde door Ferdinandus Vandekynderen 41 jaar schoonzoon en Casimirus Vermeersch 52 jaar hoefsmid.3

Familie

Pieter Josephus Van Hullebusch °. 25 Maa 1798, +. 21 Dec 1875
Huwelijk*Zij huwde Pieter Josephus Van Hullebusch, zoon van Joannes Franciscus Van Hullebusch en Barbara Theresia Hoste, op 9 mei 1823 in Koekelare, getuigen op de burgerlijke stand waren Philippus Proot, 51 jaar, landbouwer, Joannes De Rudder, 42 jaar veldwachter, Jacobus Perdu, 34 jaar, herbergier, alle drie wonende in Koekelare kennissen van bruidegom, en van Joannes Pollet, 21 jaar, schrijver wonende te Ichtegem.2á
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S167] RA Brugge, BS Koekelare, geboorten :.
 2. [S361] RA Brugge, BS Koekelare, huwelijken :akte 88 van 1823.
 3. [S132] RA Brugge, BS Eerneghem, overlijdens :.

Carolus Van Dycke

M, #38, °. 5 juni 1789, +. 25 februari 1877
VaderCornelius Van Dycke °. 5 Jun 1723, +. 30 Apr 1794
MoederJoanna Van Bossel °. c 1749, +. 10 Mei 1794
VerwantschapOud-vader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
ReferentieVI-38
     Carolus Van Dycke was ook gekend als Charles Van Dijcke. Hij werd geboren op vrijdag, 5 juni 1789 in Bekegem, West-Vlaanderen, en dezelfde dag gedoopt in de St Amandus parochie.1 Hij was de zoon van Cornelius Van Dycke en Joanna Van Bossel. Carolus Van Dycke was in 1815 huisknecht in Bekegem. Hij huwde Regina Francisca Jonckheere, dochter van Franciscus Jacobus Jonckheere en Joanna Theresia Storme, op 28 juni 1815 in Bekegem, West-Vlaanderen. Getuigen burgerlijk huwelijk waren Philippus Van Dijcke 24 jaar huisknecht broer bruidegom, Jean Baptiste Blomme 46 jaar boerenzoon, Jean Vandenberghe 44 jaar boer en Jacques Blomme 74 jaar boer, goede kennissen van huwelijkspaar alle vier wonende in deze gemeente.2 Carolus Van Dycke was getuige bij het huwelijk van Philippe Van Dycke en Cecilia Blomme op 28 juni 1815 in Bekegem.3 Charles Van Dijcke was in 1827 landbouwer in Bekegem. Hij was in 1850 landbouwer in Eernegem. Hij was in 1874 rentenier in Eernegem. Hij overleed op zondag, 25 februari 1877 thuis om 15u in Eernegem in de ouderdom van 87. Getuigen bij de aangifte op de Burgerlijke Stand waren Auguste Cobbaert 48 jaar gemeentesekretaris en Ludovicus Symaeys 35 jaar gemeenteontvanger.4

Familie

Regina Francisca Jonckheere °. 6 Apr 1798, +. 31 Mei 1874
Huwelijk*Hij huwde Regina Francisca Jonckheere, dochter van Franciscus Jacobus Jonckheere en Joanna Theresia Storme, op 28 juni 1815 in Bekegem, West-Vlaanderen. Getuigen burgerlijk huwelijk waren Philippus Van Dijcke 24 jaar huisknecht broer bruidegom, Jean Baptiste Blomme 46 jaar boerenzoon, Jean Vandenberghe 44 jaar boer en Jacques Blomme 74 jaar boer, goede kennissen van huwelijkspaar alle vier wonende in deze gemeente.2á
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S262] PR Bekegem, Dopen.
 2. [S125] RA Brugge, BS Bekegem, huwelijken :acte nr. 115 van 1815.
 3. [S125] RA Brugge, BS Bekegem, huwelijken :.
 4. [S132] RA Brugge, BS Eerneghem, overlijdens :acte nr. 35 van 1877.

Regina Francisca Jonckheere

V, #39, °. 6 april 1798, +. 31 mei 1874
VaderFranciscus Jacobus Jonckheere °. 9 Dec 1771, +. 21 Nov 1838
MoederJoanna Theresia Storme °. 20 Okt 1771, +. 21 Mei 1817
VerwantschapOud-moeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
ReferentieVI-39
     Regina Francisca Jonckheere was ook gekend als Reine Françoise Jonckheere. Zij werd geboren op vrijdag, 6 april 1798 in Roksem, West-Vlaanderen. Zij was de dochter van Franciscus Jacobus Jonckheere en Joanna Theresia Storme. Regina Francisca Jonckheere werd gedoopt in april 1798 in Roksem. Zij was in april 1815 boerendochter in Bekegem. Zij huwde Charles Van Dijcke, zoon van Cornelius Van Dycke en Joanna Van Bossel, op 28 juni 1815 in Bekegem, West-Vlaanderen. Getuigen burgerlijk huwelijk waren Philippus Van Dijcke 24 jaar huisknecht broer bruidegom, Jean Baptiste Blomme 46 jaar boerenzoon, Jean Vandenberghe 44 jaar boer en Jacques Blomme 74 jaar boer, goede kennissen van huwelijkspaar alle vier wonende in deze gemeente.1 Regina Francisca Jonckheere was in 1850 landbouwster in Eernegem. Zij was in 1873 rentenierster in Eernegem. Zij overleed thuis om 02u op zondag, 31 mei 1874 in Eernegem, West-Vlaanderen, in de ouderdom van 76.2

Familie

Carolus Van Dycke °. 5 Jun 1789, +. 25 Feb 1877
Huwelijk*Zij huwde Charles Van Dijcke, zoon van Cornelius Van Dycke en Joanna Van Bossel, op 28 juni 1815 in Bekegem, West-Vlaanderen. Getuigen burgerlijk huwelijk waren Philippus Van Dijcke 24 jaar huisknecht broer bruidegom, Jean Baptiste Blomme 46 jaar boerenzoon, Jean Vandenberghe 44 jaar boer en Jacques Blomme 74 jaar boer, goede kennissen van huwelijkspaar alle vier wonende in deze gemeente.1á
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S125] RA Brugge, BS Bekegem, huwelijken :acte nr. 115 van 1815.
 2. [S132] RA Brugge, BS Eerneghem, overlijdens :.

Henricus Franciscus Ryckewaert

M, #40, °. 19 juni 1781, +. 30 december 1853
VaderFranciscus Rijcquaert °. 27 Sep 1741, +. 21 Sep 1794
MoederCecilia Josepha Deprez °. 20 Apr 1758, +. 13 Jul 1809
VerwantschapOud-vader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
Stam Ryckewaert
Stam Henri Ryckewaert
ReferentieVI-40
     Henricus Franciscus Ryckewaert was ook gekend als Henri Ryckewaert. Hij werd geboren op dinsdag, 19 juni 1781 in Roksem, West-Vlaanderen, en dezelfde dag gedoopt in de Sint-Michiel parochie.1 Hij was de zoon van Franciscus Rijcquaert en Cecilia Josepha Deprez.
Op zijn veertiende verloor Henri zijn vader.
Henri Ryckewaert was in 1808 zeeman in Bredene. Hij huwde Barbara De Wert op 19 juli 1808 in Bredene. Getuigen op de burgerlijke stand waren Jacobus Martens, landbouwer, 33 jaar, Pierre Jacobus Gekiere, werkman, 45 jaar, Louis Van Der Beke, landbouwer, 42 jaar, en Guillaume Van Wijnsberghe, werkman, 35 jaar, allen hier wonend. De bruid was weduwe van Pierre Jacques en een kind van hen overleed te Eernegem op 15 juni 1806.2,3
Henri Ryckewaert was in 1821 schipper in Bredene. Hij huwde Constance Boonefaes, dochter van Philippus Leonardus Jacobus Boonefaes en Isabella Theresia Clara Ryckeboer, op 5 november 1821 in Oostduinkerke. Getuigen op burgerlijke stand waren Henricus Laprine, landsman, 44 jaar, Pieter Cloet, herbergier, 55 jaar, Pieter Schoolaert, veldwachter, 40 jaar, alle drie kennissen van de comparanten, en Josephus Boonefaes, jongman, 21 jaar broer van de bruid, alle vier wonende in Oostduinkerke.2,4
Bij de geboorte van Joannes Ludovicus woonde Henri en Constance in Bredene, op hun schip dat toen gemeerd lag in Nieuwpoort ter hoogte van de Palingbrug.
Den 1st december 1841 namen zij ook hun domicilie ingevolge het attest van Diksmuide.
Op 5 november 1846 vertrok zij naar Oostende om daar te wonen.
Henri Ryckewaert overleed op vrijdag, 30 december 1853 in Oudenburg, West-Vlaanderen, in de ouderdom van 72. Hij was terug gedomicilieerd te Nieuwpoort en was schipper van beroep, hij is overleden op zijn schip om 12 uur. De aangifte op de burgerlijke stand werd gedaan door zijn 24 jarige zoon Desiré schipper van beroep wonend te Nieuwpoort en Ludovicus Degrijse 48 jaar veldwachter te Oudenburg.5

Woonplaats en tellingen

Woonde1826Bredene, West-Vlaanderen6
Telling5 december 1846Nieuwpoort, West-Vlaanderen, Vermeld werd "Vertrokken naar Oostende"7
Woonde1848Veurne, West-Vlaanderen, op schip8
Woonde1852Nieuwpoort, West-Vlaanderen, op schip

Familie 1

Barbara De Wert °. c 1769
Huwelijk*Henri Ryckewaert huwde Barbara De Wert op 19 juli 1808 in Bredene. Getuigen op de burgerlijke stand waren Jacobus Martens, landbouwer, 33 jaar, Pierre Jacobus Gekiere, werkman, 45 jaar, Louis Van Der Beke, landbouwer, 42 jaar, en Guillaume Van Wijnsberghe, werkman, 35 jaar, allen hier wonend. De bruid was weduwe van Pierre Jacques en een kind van hen overleed te Eernegem op 15 juni 1806.2,3
á

Familie 2

Constantia Rosaliam Boonefaes °. 4 Sep 1795, +. 23 Mei 1849
Huwelijk*Henri Ryckewaert huwde Constance Boonefaes, dochter van Philippus Leonardus Jacobus Boonefaes en Isabella Theresia Clara Ryckeboer, op 5 november 1821 in Oostduinkerke. Getuigen op burgerlijke stand waren Henricus Laprine, landsman, 44 jaar, Pieter Cloet, herbergier, 55 jaar, Pieter Schoolaert, veldwachter, 40 jaar, alle drie kennissen van de comparanten, en Josephus Boonefaes, jongman, 21 jaar broer van de bruid, alle vier wonende in Oostduinkerke.2,4á
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S45] PR Roksem, Dopen.
 2. [S359] Online database akten West-Vlaanderen, BS Huwelijken, (www.vrijwilligersrab.be), : bezocht : juli 2006, gezocht op "Ryckewaert."
 3. [S493] RA Brugge, BS Bredene, huwelijken :akte 73 van 1808.
 4. [S738] BS Oostduinkerke, huwelijken :pagina 335.
 5. [S170] BS Oudenburg, Overlijdens :.
 6. [S143] RA Brugge, BS Lombardsijde, huwelijken :akte 14 van 1855, huwelijksbijlagen, extract geboorteakte bruidegom.
 7. [S285] 1846, Volkstelling.
 8. [S170] BS Oudenburg, Overlijdens :akte 43 van 1849.

Constantia Rosaliam Boonefaes

V, #41, °. 4 september 1795, +. 23 mei 1849
VaderPhilippus Leonardus Jacobus Boonefaes °. 18 Aug 1770, +. 10 Dec 1845
MoederIsabella Theresia Clara Ryckeboer °. v 1771, +. 23 Jan 1850
VerwantschapOud-moeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
Stam Ryckewaert
Stam Henri Ryckewaert
ReferentieVI-41
     Constantia Rosaliam Boonefaes was ook gekend als Constance Boonefaes. Zij werd geboren op vrijdag, 4 september 1795 in Leisele, West-Vlaanderen, Zij werd gedoopt op 4 september 1795 in de Sint-Martinuskerk in Leisele, peter was Franciscus Joannes Rijckeboer (Veurne) en meter was Constantia Francisca Boonefaes.1
Zij was de dochter van Philippus Leonardus Jacobus Boonefaes en Isabella Theresia Clara Ryckeboer. Constance Boonefaes huwde Henri Ryckewaert, zoon van Franciscus Rijcquaert en Cecilia Josepha Deprez, op 5 november 1821 in Oostduinkerke. Getuigen op burgerlijke stand waren Henricus Laprine, landsman, 44 jaar, Pieter Cloet, herbergier, 55 jaar, Pieter Schoolaert, veldwachter, 40 jaar, alle drie kennissen van de comparanten, en Josephus Boonefaes, jongman, 21 jaar broer van de bruid, alle vier wonende in Oostduinkerke.2,3
Bij de geboorte van Joannes Ludovicus woonde Henri en Constance in Bredene, op hun schip dat toen gemeerd lag in Nieuwpoort ter hoogte van de Palingbrug.
Den 1st december 1841 namen zij ook hun domicilie ingevolge het attest van Diksmuide.
Op 5 november 1846 vertrok zij naar Oostende om daar te wonen.
Constance Boonefaes overleed op woensdag, 23 mei 1849 op het schip liggende in de Nieuwpoortse Vaart in Oudenburg, West-Vlaanderen, in de ouderdom van 53. Aangifte op burgerlijke stand gebeurde door Constantin Louis Van Hooren, notarisklerk, 38 jaar, en Louis De Gryse, veldwachter, 43 jaar, beide wonende in deze gemeente en geen bloedverwanten.4

Woonplaats en tellingen

Woonde1826Bredene, West-Vlaanderen5
Telling5 december 1846Nieuwpoort, West-Vlaanderen, Vermeld werd "Vertrokken naar Oostende"6
Woonde1848Veurne, West-Vlaanderen, op schip4

Familie

Henricus Franciscus Ryckewaert °. 19 Jun 1781, +. 30 Dec 1853
Huwelijk*Constance Boonefaes huwde Henri Ryckewaert, zoon van Franciscus Rijcquaert en Cecilia Josepha Deprez, op 5 november 1821 in Oostduinkerke. Getuigen op burgerlijke stand waren Henricus Laprine, landsman, 44 jaar, Pieter Cloet, herbergier, 55 jaar, Pieter Schoolaert, veldwachter, 40 jaar, alle drie kennissen van de comparanten, en Josephus Boonefaes, jongman, 21 jaar broer van de bruid, alle vier wonende in Oostduinkerke.2,3á
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S47] PR Leysele, Sint-Martinus, dopen.
 2. [S359] Online database akten West-Vlaanderen, BS Huwelijken, (www.vrijwilligersrab.be), : bezocht : juli 2006, gezocht op "Ryckewaert."
 3. [S738] BS Oostduinkerke, huwelijken :pagina 335.
 4. [S170] BS Oudenburg, Overlijdens :akte 43 van 1849.
 5. [S143] RA Brugge, BS Lombardsijde, huwelijken :akte 14 van 1855, huwelijksbijlagen, extract geboorteakte bruidegom.
 6. [S285] 1846, Volkstelling.

Cornelius Franciscus Bogaert

M, #42, °. 7 oktober 1802, +. 30 juli 1887
VaderCornelius Franciscus Bogaert °. 20 Maa 1776, +. 12 Feb 1842
MoederConstantia Joanna Verhelst °. 14 Aug 1769, +. 11 Jul 1807
VerwantschapOud-vader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieVI-42
     Cornelius Franciscus Bogaert was ook gekend als Corneel Bogaert. Hij werd geboren op donderdag, 7 oktober 1802 (15 vendemiaire XI) in Lombardsijde, West-Vlaanderen. Aangifte op de Burgerlijke stand gebeurde door Pierre Jacob Verhelst 30 jaar oom en Annette Therese Bogaert 36 jaar tante.1 Hij werd gedoopt na 7 oktober 1802 in Lombardsijde. Hij was de zoon van Cornelius Franciscus Bogaert en Constantia Joanna Verhelst. Corneel Bogaert was in 1826 dagwerker in Lombardsijde. Hij huwde Albertina Coopman, dochter van Ludovicus Jacobus Coopman en Maria Joanna Hendrykx, op 30 april 1827 in Lombardsijde, West-Vlaanderen, getuigen burgerlijke stand waren Antonius Corteel 50 jaar schoolonderwijzer, Joannes Ragaert 52 jaar hovenier, Franciscus Boeraeve 44 jaar hovenier en Thomas Reuben 30 jaar herbergier.2 Cornelius Franciscus Bogaert was getuige bij de aangifte van geboorte van Amelia Sophia Bogaert op 27 januari 1830 in Lombardsijde.3 Cornelius Franciscus Bogaert was in 1855 werkman in Lombardsijde. Hij was in 1860 hovenier in Lombardsijde. Hij was getuige bij de aangifte van het overlijden van Albertina Coopman op 10 februari 1862 in Lombardsijde, West-Vlaanderen.4 Cornelius Franciscus Bogaert overleed in zijn woonhuis om 2 uur 's nachts op zaterdag, 30 juli 1887 in Lombardsijde in de ouderdom van 84. Aangifte burgerlijke stand gebeurde door Pieter Leopold Bogaert 56 jaar hovenier zoon en Franciscus Lesech.5

Familie

Albertina Coopman °. 1 Nov 1794, +. 10 Feb 1862
Huwelijk*Hij huwde Albertina Coopman, dochter van Ludovicus Jacobus Coopman en Maria Joanna Hendrykx, op 30 april 1827 in Lombardsijde, West-Vlaanderen, getuigen burgerlijke stand waren Antonius Corteel 50 jaar schoolonderwijzer, Joannes Ragaert 52 jaar hovenier, Franciscus Boeraeve 44 jaar hovenier en Thomas Reuben 30 jaar herbergier.2á
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S32] RA Brugge, BS Lombardsijde, geboorten :.
 2. [S143] RA Brugge, BS Lombardsijde, huwelijken :acte 18 van 1827.
 3. [S32] RA Brugge, BS Lombardsijde, geboorten :acte 8 van 1830.
 4. [S144] RA Brugge, BS Oostkamp, overlijdens :acte 10 van 1862.
 5. [S144] RA Brugge, BS Oostkamp, overlijdens :acte 45 van 1887.

Albertina Coopman

V, #43, °. 1 november 1794, +. 10 februari 1862
VaderLudovicus Jacobus Coopman °. 31 Dec 1766, +. n 1827
MoederMaria Joanna Hendrykx °. 26 Dec 1767, +. 10 Feb 1820
VerwantschapOud-moeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieVI--43
     Albertina Coopman werd geboren op zaterdag, 1 november 1794 (11 brumaire an III) in Lombardsijde, West-Vlaanderen. Zij werd gedoopt na 1 november 1794 in Lombardsijde. Zij was de dochter van Ludovicus Jacobus Coopman en Maria Joanna Hendrykx. Albertina Coopman huwde Laurent Defever op 11 oktober 1822 in Lombardsijde.1 Albertina Coopman was in 1825 dagwerkster in Lombardsijde. Zij huwde Cornelius Franciscus Bogaert, zoon van Cornelius Franciscus Bogaert en Constantia Joanna Verhelst, op 30 april 1827 in Lombardsijde, West-Vlaanderen, getuigen burgerlijke stand waren Antonius Corteel 50 jaar schoolonderwijzer, Joannes Ragaert 52 jaar hovenier, Franciscus Boeraeve 44 jaar hovenier en Thomas Reuben 30 jaar herbergier.2 Albertina Coopman was in 1861 hovenierster in Lombardsijde. Zij overleed op maandag, 10 februari 1862 in Lombardsijde, West-Vlaanderen, in de ouderdom van 67. Overleden in haar woonhuis omtrent 2 uur 's nachts, aangifte Burgerlijke Stand gebeurde door Cornelius Franciscus Bogaert 60 jaar hovenier echtgenoot en Amandus Bogaert 38 jaar hovenier broer echtgenoot.3

Familie

Cornelius Franciscus Bogaert °. 7 Okt 1802, +. 30 Jul 1887
Huwelijk*Zij huwde Cornelius Franciscus Bogaert, zoon van Cornelius Franciscus Bogaert en Constantia Joanna Verhelst, op 30 april 1827 in Lombardsijde, West-Vlaanderen, getuigen burgerlijke stand waren Antonius Corteel 50 jaar schoolonderwijzer, Joannes Ragaert 52 jaar hovenier, Franciscus Boeraeve 44 jaar hovenier en Thomas Reuben 30 jaar herbergier.2á
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S359] Online database akten West-Vlaanderen, BS Huwelijken, (www.vrijwilligersrab.be), : bezocht : december 2006, gezocht op "Coopman."
 2. [S143] RA Brugge, BS Lombardsijde, huwelijken :acte 18 van 1827.
 3. [S144] RA Brugge, BS Oostkamp, overlijdens :acte 10 van 1862.

Marcellin De Coster

M, #44, °. 4 augustus 1799, +. 22 februari 1848
VaderLivinus De Coster °. 8 Feb 1768, +. 18 Sep 1803
MoederAngelina Huyghe °. 29 Dec 1771, +. 19 Apr 1848
VerwantschapOud-vader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieVI-44
     Marcellin De Coster werd geboren op zondag, 4 augustus 1799 in Zwijnaarde, Oost-Vlaanderen.1 Hij was de zoon van Livinus De Coster en Angelina Huyghe. Marcellin De Coster werd gedoopt in augustus 1799 in Zwijnaarde. Hij was voor 1836 timmerman in Zwijnaarde. Hij huwde Francisca De Meyer, dochter van Livinus Demeyer en Joanna Maria Himbrecht, op 27 januari 1836 in Zwijnaarde, Oost-Vlaanderen. Getuigen burgerlijke stand waren Bruno Blomme 37 jaar sekretaris, Josephus Benedictus De Blauwe 45 jaar metser, Joseph De Coster 30 jaar landsman neef bruidegom en Jan Baptist De Meyer 42 jaar metser.2 Marcellin De Coster overleed op dinsdag, 22 februari 1848 in Zwijnaarde, Oost-Vlaanderen, in de ouderdom van 48. Aangifte op burgerlijke stand gebeurde door Livinus Demeyer, dagloner, 58 jaar, schoonvader overledene en Charles Franciscus Herteleer, veldwachter, 58 jaar, beide alhier gehuisvest.3

Woonplaats en tellingen

Woonde1847Zwijnaarde, Oost-Vlaanderen, huis 42 wijk B3

Familie

Francisca De Meyer °. 22 Sep 1815, +. n 1889
Huwelijk*Marcellin De Coster huwde Francisca De Meyer, dochter van Livinus Demeyer en Joanna Maria Himbrecht, op 27 januari 1836 in Zwijnaarde, Oost-Vlaanderen. Getuigen burgerlijke stand waren Bruno Blomme 37 jaar sekretaris, Josephus Benedictus De Blauwe 45 jaar metser, Joseph De Coster 30 jaar landsman neef bruidegom en Jan Baptist De Meyer 42 jaar metser.2á
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S35] BS Zwijnaarde, Geboorten :.
 2. [S147] BS Zwijnaarde, Huwelijken :.
 3. [S148] BS Zwijnaarde, Overlijdens :akte 10 van 1848.

Francisca De Meyer

V, #45, °. 22 september 1815, +. na 1889
VaderLivinus Demeyer °. 11 Aug 1792, +. n 1863
MoederJoanna Maria Himbrecht °. 1 Jan 1792, +. 22 Sep 1862
VerwantschapOud-moeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieVI-45
     Francisca De Meyer was ook gekend als Xaveria. Zij werd geboren op vrijdag, 22 september 1815 in Zwijnaarde, Oost-Vlaanderen.1 Zij werd gedoopt na 22 september 1815 in Zwijnaarde. Zij was de dochter van Livinus Demeyer en Joanna Maria Himbrecht. Francisca De Meyer huwde Marcellin De Coster, zoon van Livinus De Coster en Angelina Huyghe, op 27 januari 1836 in Zwijnaarde, Oost-Vlaanderen. Getuigen burgerlijke stand waren Bruno Blomme 37 jaar sekretaris, Josephus Benedictus De Blauwe 45 jaar metser, Joseph De Coster 30 jaar landsman neef bruidegom en Jan Baptist De Meyer 42 jaar metser.2 Francisca De Meyer was in 1836 spinster in Zwijnaarde. Zij huwde Augustinus De Vuyst op 30 december 1848 in Zwijnaarde, Oost-Vlaanderen, getuigen waren Leonard De Blauwe en Jean Baptiste Neyssens. Francisca De Meyer overleed na 1889 in Zwijnaarde, Oost-Vlaanderen.

Woonplaats en tellingen

Woonde1847Zwijnaarde, Oost-Vlaanderen, huis 42 wijk B3

Familie 1

Marcellin De Coster °. 4 Aug 1799, +. 22 Feb 1848
Huwelijk*Francisca De Meyer huwde Marcellin De Coster, zoon van Livinus De Coster en Angelina Huyghe, op 27 januari 1836 in Zwijnaarde, Oost-Vlaanderen. Getuigen burgerlijke stand waren Bruno Blomme 37 jaar sekretaris, Josephus Benedictus De Blauwe 45 jaar metser, Joseph De Coster 30 jaar landsman neef bruidegom en Jan Baptist De Meyer 42 jaar metser.2á
Kind

Familie 2

Augustinus De Vuyst °. 27 Dec 1815, +. 28 Jul 1898
Huwelijk*Francisca De Meyer huwde Augustinus De Vuyst op 30 december 1848 in Zwijnaarde, Oost-Vlaanderen, getuigen waren Leonard De Blauwe en Jean Baptiste Neyssens.á
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S35] BS Zwijnaarde, Geboorten :.
 2. [S147] BS Zwijnaarde, Huwelijken :.
 3. [S148] BS Zwijnaarde, Overlijdens :akte 10 van 1848.

Thomas Jacobus Verstraete

M, #46, °. 7 januari 1815, +. 26 mei 1871
VaderJacobus Leopoldus Verstraete °. 10 Jan 1791, +. 7 Jul 1868
MoederAnna Maria Masseleyn °. 22 Okt 1783, +. 26 Jan 1854
VerwantschapOud-vader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieVI-46
     Thomas Jacobus Verstraete was ook gekend als Thomas Verstraete. Hij werd geboren thuis om 7 uur op zaterdag, 7 januari 1815 in Oostende, West-Vlaanderen. Aangifte op de burgerlijke stand gebeurde 2 dagen later door de vader in tegenwoordigheid van Thomas Vandenbroecke 23 jaar zeeman en Guillaume Denis 55 jaar.1 Hij was de zoon van Jacobus Leopoldus Verstraete en Anna Maria Masseleyn. Thomas Jacobus Verstraete werd gedoopt in januari 1815 in de Sint-Pieterskerk in Oostende.
Op 11 november 1837 aan boord van het Belgisch koffschip Eleonora valt Eeltje Sikkes over boord, hij was lichte matroos. De scheepskapitein Joannes Halewyck stelde een overlijdens akte op in de monsterrol van het schip, van deze akte werd een uittreksel als akte genoteerd op de burgerlijke stand van Oostende op 9 december 1837 in aanwezigheid van Thomas Verstraete, 22 jarige matroos aan boord, en Thomas Sinclair, 21 jarige kok aan boord, beide getuigen woonden in Oostende. Eeltje was een zoon van Joanna-Victoria Sikkes (ongehuwd.)2
Hij was in 1838 zeeman in Oostende. Hij huwde Anna Isabella Geldhof, dochter van Judocus Leonardus Geldhof en Anna Catharina Bollaert, op 10 januari 1838 in Oostende, West-Vlaanderen. De bruid haar ouders waren overleden en zij wist niet of haar grootouders al dan niet nog in leven waren en waar ze eventueel gestorven waren, daarom gaf de familieraad toelating voor het huwelijk. Getuigen op de burgerlijke stand waren Jacobus Leopoldus Verstraete 46 jaar zeeman, Franciscus Verstraete 40 jaar bediende stadsrechten oom, Joannes Simon 30 jaar steenhouwer en Modestus Druyve 53 jaar zeeman.3 Thomas Jacobus Verstraete was getuige bij de aangifte van geboorte van Mathilda Carolina Verstraete op 2 mei 1848 in Oostende.1 Thomas Jacobus Verstraete was in 1851 stuurman ter koopvaardij in Oostende. Hij huwde Emelia Virginia Vanvyane op 4 juli 1860 in Oostende. De bruidegom was weduwnaar van Anna Isabella Geldhof, overleden te Oostende (géén datum vermeld). De bruid weduwe van Cornelius Franciscus Xaverius Vangronningen, overleden te Oostende op 15 juli 1859.4,5 Thomas Verstraete overleed op vrijdag, 26 mei 1871 in de Westoesterbankstraat 33 in Oostende in de ouderdom van 56. Aangifte op de burgerlijke stand gebeurde door Josephus Cornu, 41 jaar, zeeman, en Ludovicus Christiaens, 66 jaar, werkman, beide woonden in Oostende.6

Woonplaats en tellingen

Woonde1863Oostende, West-Vlaanderen, Vrijhavenstraat 21
Woonde1870Oostende, West-Vlaanderen, Oesterbankstraat 33

Familie 1

Anna Isabella Geldhof °. 5 Mei 1817, +. 11 Jan 1860
Huwelijk*Thomas Verstraete huwde Anna Isabella Geldhof, dochter van Judocus Leonardus Geldhof en Anna Catharina Bollaert, op 10 januari 1838 in Oostende, West-Vlaanderen. De bruid haar ouders waren overleden en zij wist niet of haar grootouders al dan niet nog in leven waren en waar ze eventueel gestorven waren, daarom gaf de familieraad toelating voor het huwelijk. Getuigen op de burgerlijke stand waren Jacobus Leopoldus Verstraete 46 jaar zeeman, Franciscus Verstraete 40 jaar bediende stadsrechten oom, Joannes Simon 30 jaar steenhouwer en Modestus Druyve 53 jaar zeeman.3á
Kinderen

Familie 2

Emelia Virginia Vanvyane °. 24 Mei 1814, +. 6 Feb 1904
Huwelijk*Thomas Verstraete huwde Emelia Virginia Vanvyane op 4 juli 1860 in Oostende. De bruidegom was weduwnaar van Anna Isabella Geldhof, overleden te Oostende (géén datum vermeld). De bruid weduwe van Cornelius Franciscus Xaverius Vangronningen, overleden te Oostende op 15 juli 1859.4,5á

Bronvermelding(en)

 1. [S4] BS Oostende, Geboorten :.
 2. [S136] BS Oostende, Overlijdens :akte 294 van 9 december 1837.
 3. [S135] BS Oostende, Huwelijken :akte 6 van 10 januari 1838.
 4. [S359] Online database akten West-Vlaanderen, BS Huwelijken, (www.vrijwilligersrab.be), : bezocht : november 2006, gezocht op "Masseleyn."
 5. [S135] BS Oostende, Huwelijken :akte 41 van 4 juli 1860.
 6. [S136] BS Oostende, Overlijdens :akte 437 van 26 mei 1871.

Anna Isabella Geldhof

V, #47, °. 5 mei 1817, +. 11 januari 1860
VaderJudocus Leonardus Geldhof °. 31 Aug 1757, +. 19 Jan 1820
MoederAnna Catharina Bollaert °. 13 Feb 1778, +. 23 Jan 1826
VerwantschapOud-moeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieVI-47
     Anna Isabella Geldhof werd geboren op maandag, 5 mei 1817om 5 uur 's morgens in Oostende. Aangifte aan de burgerlijke stand werd diezelfde dag gedaan door de vader in aanwezigheid van Joannes Begerim en Pierre Davis.1
Zij werd gedoopt na 5 mei 1817 in Oostende. Zij was de dochter van Judocus Leonardus Geldhof en Anna Catharina Bollaert. Anna Isabella Geldhof was in 1838 dienstmeid in Oostende. Zij huwde Thomas Verstraete, zoon van Jacobus Leopoldus Verstraete en Anna Maria Masseleyn, op 10 januari 1838 in Oostende, West-Vlaanderen. De bruid haar ouders waren overleden en zij wist niet of haar grootouders al dan niet nog in leven waren en waar ze eventueel gestorven waren, daarom gaf de familieraad toelating voor het huwelijk. Getuigen op de burgerlijke stand waren Jacobus Leopoldus Verstraete 46 jaar zeeman, Franciscus Verstraete 40 jaar bediende stadsrechten oom, Joannes Simon 30 jaar steenhouwer en Modestus Druyve 53 jaar zeeman.2 Anna Isabella Geldhof was in 1840 kantwerkster in Oostende. Zij overleed op woensdag, 11 januari 1860 in Burgerlijk hospitaal in Oostende, West-Vlaanderen, in de ouderdom van 42.3

Woonplaats en tellingen

Woonde1859Oostende, West-Vlaanderen, Weststraat 38

Familie

Thomas Jacobus Verstraete °. 7 Jan 1815, +. 26 Mei 1871
Huwelijk*Anna Isabella Geldhof huwde Thomas Verstraete, zoon van Jacobus Leopoldus Verstraete en Anna Maria Masseleyn, op 10 januari 1838 in Oostende, West-Vlaanderen. De bruid haar ouders waren overleden en zij wist niet of haar grootouders al dan niet nog in leven waren en waar ze eventueel gestorven waren, daarom gaf de familieraad toelating voor het huwelijk. Getuigen op de burgerlijke stand waren Jacobus Leopoldus Verstraete 46 jaar zeeman, Franciscus Verstraete 40 jaar bediende stadsrechten oom, Joannes Simon 30 jaar steenhouwer en Modestus Druyve 53 jaar zeeman.2á
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S4] BS Oostende, Geboorten :.
 2. [S135] BS Oostende, Huwelijken :akte 6 van 10 januari 1838.
 3. [S136] BS Oostende, Overlijdens :akte 21.

Joannes Franciscus Van Oosterwijck

M, #48, °. 15 februari 1812, +. 12 januari 1878
VaderPetrus Gommarus Van Oosterwijck °. 28 Dec 1782, +. 8 Jul 1815
MoederMaria Catharina Heystraeten °. 22 Sep 1783, +. 12 Nov 1856
VerwantschapOud-vader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Van Oosterwijck
Stam Van Oosterwijck
ReferentieVI-48
     Joannes Franciscus Van Oosterwijck was ook gekend als John Van Oosterwijck. Hij werd geboren op zaterdag, 15 februari 1812 in Wommelgem, Antwerpen. Getuigen bij de aangifte op de burgerlijke stand waren Joannes Franciscus Van Den Bosch 53 jaar landbouwer en Jacobus Josephus Hermans 33 jaar schoolmeester.1,2 Hij was de zoon van Petrus Gommarus Van Oosterwijck en Maria Catharina Heystraeten. Joannes Franciscus Van Oosterwijck werd gedoopt in februari 1812 in Wommelgem. Hij was opgenomen in een militielijst in 1831, in Merksem, Antwerpen, nummer 20 en werd niet getrokken, hij mat 1m62.3
John verhuisde naar Merksem en werkte daar als metser. In Merksem leerde hij ook zijn toekomstige vrouw kennen.
Hij was in 1840 metser in Merksem. Hij huwde Anna Maria De Greef, dochter van Joannes Franciscus De Greef en Anna Cornelia Vergauwen, op 21 april 1841 in Merksem. Getuigen op de burgerlijke stand waren Henricus Avondts 42 jaar hovenier Antwerpen, Cornelius Verrijcken meubelmaker Antwerpen kozijn bruid, Philippus Jacobus De Greef 28 jaar metser broer bruid Merksem en Petrus Franciscus Van Der Auweraeren 30 jaar koopman Merksem.4
Joannes Franciscus Van Oosterwijck gaf Maria Catharina Heystraeten's overlijden aan op 12 november 1856 in Merksem, Antwerpen.5 John Van Oosterwijck overleed thuis om 7 uur op zaterdag, 12 januari 1878 in Antwerpen in de ouderdom van 65. Aangifte op de burgerlijke stand gebeurde twee dagen later door zijn zoon Philippus, 32 jaar en metser, en Petrus Josephus Raesen, 54 jaar schoenmaker en halfbroer beide wonend in Antwerpen.6

Woonplaats en tellingen

Woonde1877Antwerpen, Dambruggestraat 312

Familie

Anna Maria De Greef °. 4 Jul 1808, +. 19 Sep 1888
Huwelijk*John Van Oosterwijck huwde Anna Maria De Greef, dochter van Joannes Franciscus De Greef en Anna Cornelia Vergauwen, op 21 april 1841 in Merksem. Getuigen op de burgerlijke stand waren Henricus Avondts 42 jaar hovenier Antwerpen, Cornelius Verrijcken meubelmaker Antwerpen kozijn bruid, Philippus Jacobus De Greef 28 jaar metser broer bruid Merksem en Petrus Franciscus Van Der Auweraeren 30 jaar koopman Merksem.4
á
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S51] BS Wommelgem, Geboorten :akte 5 van 15 februari 1812.
 2. [S670] Joannes Franciscus Van Oosterwijck, Anna Maria De Greef, Extract geboorteregister Wommelgem 1812.
 3. [S670] Joannes Franciscus Van Oosterwijck, Anna Maria De Greef, Certificaat nationale militie.
 4. [S123] BS Merksem, Huwelijken :akte 4 van 21 april 1841.
 5. [S223] BS Merksem, Overlijdens :.
 6. [S120] RA Antwerpen, BS Antwerpen, overlijdens :akte 144 van 14 januari 1878.

Anna Maria De Greef

V, #49, °. 4 juli 1808, +. 19 september 1888
VaderJoannes Franciscus De Greef °. 10 Okt 1786, +. 20 Jul 1866
MoederAnna Cornelia Vergauwen °. 8 Dec 1777, +. 16 Okt 1835
VerwantschapOud-moeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Van Oosterwijck
Stam Van Oosterwijck
ReferentieVI-49
     Anna Maria De Greef werd geboren op maandag, 4 juli 1808 in Merksem, getuigen bij de aangifte burgerlijke stand waren Antoine Derkinderen 59 jaar fondonnier Merksem en Gerard Lambert Pareng 30 jaar bakker Merksem.1 Zij was de dochter van Joannes Franciscus De Greef en Anna Cornelia Vergauwen. Anna Maria De Greef werd gedoopt in juli 1808 in Merksem. Zij was in 1841 dienstmeid in Merksem. Zij huwde John Van Oosterwijck, zoon van Petrus Gommarus Van Oosterwijck en Maria Catharina Heystraeten, op 21 april 1841 in Merksem. Getuigen op de burgerlijke stand waren Henricus Avondts 42 jaar hovenier Antwerpen, Cornelius Verrijcken meubelmaker Antwerpen kozijn bruid, Philippus Jacobus De Greef 28 jaar metser broer bruid Merksem en Petrus Franciscus Van Der Auweraeren 30 jaar koopman Merksem.2
Anna Maria De Greef overleed op woensdag, 19 september 1888 in Antwerpen in de ouderdom van 80. Aangifte op burgerlijke stand gebeurde daags nadien door Augustus Eduardus Eugenius Mestdag, bureelbediende bij gasthuis Stuyvenberg, 32 jaar, en Joannes Bernardus Goethals, dienstbode, 44 jaar, beide alhier wonend.3

Woonplaats en tellingen

Woonde1887Antwerpen, Van Campstraat 11

Familie

Joannes Franciscus Van Oosterwijck °. 15 Feb 1812, +. 12 Jan 1878
Huwelijk*Anna Maria De Greef huwde John Van Oosterwijck, zoon van Petrus Gommarus Van Oosterwijck en Maria Catharina Heystraeten, op 21 april 1841 in Merksem. Getuigen op de burgerlijke stand waren Henricus Avondts 42 jaar hovenier Antwerpen, Cornelius Verrijcken meubelmaker Antwerpen kozijn bruid, Philippus Jacobus De Greef 28 jaar metser broer bruid Merksem en Petrus Franciscus Van Der Auweraeren 30 jaar koopman Merksem.2
á
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S37] BS Merksem, Geboorten :.
 2. [S123] BS Merksem, Huwelijken :akte 4 van 21 april 1841.
 3. [S120] RA Antwerpen, BS Antwerpen, overlijdens :akte 3819 van 1888.

Carolus Josephus Van Schevensteen

M, #50, °. 20 juli 1800, +. 10 augustus 1873
VaderJoannes Baptista Van Schevensteen °. 25 Apr 1779, +. 23 Nov 1827
MoederCornelia Carolina Namenvoye °. 3 Jan 1776, +. n 1827
VerwantschapOud-vader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Van Oosterwijck
ReferentieVI-50
     Carolus Josephus Van Schevensteen was ook gekend als Karel Van Schevensteen. Hij werd geboren op zondag, 20 juli 1800 in Borgerhout, Antwerpen, aangifte op de burgerlijke stand gebeurde in aanwezigheid van Carolus Josephus Van Schevensteen grootvader en Isabella Boesmans.1
Hij werd gedoopt op 20 juli 1800 in de Sint-Fredeganduskerk in Deurne, peter was Carolus Josephus Van Schevensteen en meter was Isabella Carolina Boesmans.2
Hij was de zoon van Joannes Baptista Van Schevensteen en Cornelia Carolina Namenvoye. Karel Van Schevensteen was in 1820 kleermaker in Borgerhout. Hij huwde Barbara De Laet, dochter van Franciscus De Laet en Joanna Maria Van Den Wijngaert, op 12 januari 1825 in Antwerpen, getuigen op burgerlijke stand waren Franciscus Seghers 31 jaar kleermaker Borgerhout (volle neef echtgenoot) en Franciscus Bellens 26 jaar veerman, beide wonend te Borgerhout, alle getuigen tekenen.3
Carolus Josephus Van Schevensteen gaf Joannes Baptista Van Schevensteen's overlijden aan op 23 november 1827 in Borgerhout, Antwerpen.4 Karel Van Schevensteen was getuige bij de aangifte van het overlijden van Joanna Maria Van Den Wijngaert op 9 februari 1836 in Antwerpen.5 Karel Van Schevensteen overleed op zondag, 10 augustus 1873 in Antwerpen in de ouderdom van 73. Aangifte op burgerlijke stand gebeurde daags nadien door Joannes Baptista Van Schevensteen, kleermaker, 47 jaar, en Franciscus Van Schevensteen, kuiper, 40 jaar, beide zonen van overledene en alhier wonend en tekenden.6

Woonplaats en tellingen

Woonde1870Antwerpen, Veldstraat 316

Familie

Barbara De Laet °. 30 Jan 1803, +. 5 Okt 1877
Huwelijk*Karel Van Schevensteen huwde Barbara De Laet, dochter van Franciscus De Laet en Joanna Maria Van Den Wijngaert, op 12 januari 1825 in Antwerpen, getuigen op burgerlijke stand waren Franciscus Seghers 31 jaar kleermaker Borgerhout (volle neef echtgenoot) en Franciscus Bellens 26 jaar veerman, beide wonend te Borgerhout, alle getuigen tekenen.3
á
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S76] RA Antwerpen, BS Borgerhout, geboorten :.
 2. [S766] PR Deurne, Sint-Fredegandus, dopen, https://search.arch.be, eadid : BE-A0511_110245_109042_DUT inventarisnr : I1102451090422460 pagina 56 van 72.
 3. [S119] RA Antwerpen, BS Antwerpen, huwelijken :akte 13 van 12 januari 1825.
 4. [S128] RA Antwerpen, BS Borgerhout, overlijdens :.
 5. [S120] RA Antwerpen, BS Antwerpen, overlijdens :.
 6. [S120] RA Antwerpen, BS Antwerpen, overlijdens :akte 2223 van 1873.

Barbara De Laet

V, #51, °. 30 januari 1803, +. 5 oktober 1877
VaderFranciscus De Laet °. 26 Aug 1773, +. 19 Feb 1845
MoederJoanna Maria Van Den Wijngaert °. 29 Aug 1767, +. 9 Feb 1836
VerwantschapOud-moeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Van Oosterwijck
ReferentieVI-51
     Barbara De Laet werd geboren op zondag, 30 januari 1803 in Antwerpen, getuigen bij aangifte op burgerlijke stand waren Pierre Goossens 23 jaar Antwerpen en Barbara Maes 55 jaar Antwerpen grootmoeder.1
Zij was de dochter van Franciscus De Laet en Joanna Maria Van Den Wijngaert. Barbara De Laet werd gedoopt in februari 1803 in Antwerpen. Zij huwde Karel Van Schevensteen, zoon van Joannes Baptista Van Schevensteen en Cornelia Carolina Namenvoye, op 12 januari 1825 in Antwerpen, getuigen op burgerlijke stand waren Franciscus Seghers 31 jaar kleermaker Borgerhout (volle neef echtgenoot) en Franciscus Bellens 26 jaar veerman, beide wonend te Borgerhout, alle getuigen tekenen.2
Barbara De Laet, als moeder van de bruidegom, was aanwezig bij het huwelijk van Joannes Baptista Van Schevensteen en Catharina Mortelmans op 9 september 1846 in Antwerpen.3 Barbara De Laet overleed op vrijdag, 5 oktober 1877 in Antwerpen in de ouderdom van 74. Aangifte op burgerlijke stand gebeurde door Joannes Baptista Van Schevensteen, kleermaker, 51 jaar, en Franciscus Van Schevensteen, kuiper, 48 jaar, beide zonen alhier gehuisvest.4

Woonplaats en tellingen

Woonde1870Antwerpen, Veldstraat 315

Familie

Carolus Josephus Van Schevensteen °. 20 Jul 1800, +. 10 Aug 1873
Huwelijk*Barbara De Laet huwde Karel Van Schevensteen, zoon van Joannes Baptista Van Schevensteen en Cornelia Carolina Namenvoye, op 12 januari 1825 in Antwerpen, getuigen op burgerlijke stand waren Franciscus Seghers 31 jaar kleermaker Borgerhout (volle neef echtgenoot) en Franciscus Bellens 26 jaar veerman, beide wonend te Borgerhout, alle getuigen tekenen.2
á
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S6] RA Antwerpen, BS Antwerpen, geboorten :.
 2. [S119] RA Antwerpen, BS Antwerpen, huwelijken :akte 13 van 12 januari 1825.
 3. [S6] RA Antwerpen, BS Antwerpen, geboorten :akte 516 van 1846.
 4. [S120] RA Antwerpen, BS Antwerpen, overlijdens :akte 3185 van 1877.
 5. [S120] RA Antwerpen, BS Antwerpen, overlijdens :akte 2223 van 1873.

Petrus Van Der Auwera

M, #52, °. 4 april 1772, +. 7 augustus 1839
VaderJoannes Franciscus Vanderauwera °. 12 Sep 1746, +. 30 Apr 1831
MoederAnna Maria De Cuyper °. 16 Mei 1744, +. 15 Jan 1828
VerwantschapOud-vader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Van Oosterwijck
ReferentieVI-52
     Petrus Van Der Auwera was ook gekend als Pieter Van Der Auwera en dezelfde dag gedoopt in de Sint-Lambertus parochie, peter was Petrus De Cuyper en meter was Anna Engels.1
Hij werd geboren op zaterdag, 4 april 1772 in Heist op den Berg Hij was de zoon van Joannes Franciscus Vanderauwera en Anna Maria De Cuyper. Petrus Van Der Auwera was voor 1802 dagloner in Heist op den Berg. Hij huwde Anna Maria Ooms, dochter van Adrianus Ooms en Anna Elisabeth Vandijck, op 19 april 1802 in Herselt, Antwerpen, getuigen burgerlijke stand waren Pierre Antoine Vensterman 36 jaar lezer, Jozef Terrien 25 jaar schrijver, François Sebastien Goethals 32 jaar griffier en Joseph Matthijs 48 jaar winkelier.2 Petrus Van Der Auwera was in 1814 landbouwer in Herselt. Hij gaf Adriaan Ooms's overlijden aan op 11 september 1814 in Herselt, Antwerpen.3 Petrus Van Der Auwera was getuige bij de aangifte van het overlijden van Anna Maria Ooms op 28 november 1835 in Herselt, Antwerpen.3 Petrus Van Der Auwera overleed op woensdag, 7 augustus 1839 in Herselt, Antwerpen, in de ouderdom van 67.3

Familie

Anna Maria Ooms °. 25 Apr 1772, +. 28 Nov 1835
Huwelijk*Hij huwde Anna Maria Ooms, dochter van Adrianus Ooms en Anna Elisabeth Vandijck, op 19 april 1802 in Herselt, Antwerpen, getuigen burgerlijke stand waren Pierre Antoine Vensterman 36 jaar lezer, Jozef Terrien 25 jaar schrijver, François Sebastien Goethals 32 jaar griffier en Joseph Matthijs 48 jaar winkelier.2á
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S53] PR Heist o/d Berg, Sint-Lambertus, dopen.
 2. [S137] RA Antwerpen, BS Herselt, huwelijken :.
 3. [S138] RA Antwerpen, BS Herselt, overlijdens :.

Anna Maria Ooms

V, #53, °. 25 april 1772, +. 28 november 1835
VaderAdrianus Ooms °. 19 Apr 1747, +. 11 Sep 1814
MoederAnna Elisabeth Vandijck °. 15 Aug 1736, +. n 1796
VerwantschapOud-moeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Van Oosterwijck
ReferentieVI-53
     Anna Maria Ooms werd geboren op zaterdag, 25 april 1772 in Herselt en dezelfde dag gedoopt in de Sint-Servatius parochie, peter was Henricus Ooms en meter was Anna Maria Schellens.1
Zij was de dochter van Adrianus Ooms en Anna Elisabeth Vandijck. Anna Maria Ooms huwde Pieter Van Der Auwera, zoon van Joannes Franciscus Vanderauwera en Anna Maria De Cuyper, op 19 april 1802 in Herselt, Antwerpen, getuigen burgerlijke stand waren Pierre Antoine Vensterman 36 jaar lezer, Jozef Terrien 25 jaar schrijver, François Sebastien Goethals 32 jaar griffier en Joseph Matthijs 48 jaar winkelier.2 Anna Maria Ooms was in 1830 landbouwster in Herselt. Zij overleed op zaterdag, 28 november 1835 in Herselt, Antwerpen, in de ouderdom van 63.3

Woonplaats en tellingen

Telling1795Herselt, Antwerpen,
Ooms Adriaan, 50 jaar, ospagter Van Dijck, Elisabeth, 60 jaar, vrouw, Van In, Anna Cornelia, dochter, 28 jaar, en Ooms Anna Maria, 24 jaar, dochter

Familie

Petrus Van Der Auwera °. 4 Apr 1772, +. 7 Aug 1839
Huwelijk*Anna Maria Ooms huwde Pieter Van Der Auwera, zoon van Joannes Franciscus Vanderauwera en Anna Maria De Cuyper, op 19 april 1802 in Herselt, Antwerpen, getuigen burgerlijke stand waren Pierre Antoine Vensterman 36 jaar lezer, Jozef Terrien 25 jaar schrijver, François Sebastien Goethals 32 jaar griffier en Joseph Matthijs 48 jaar winkelier.2á
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S52] PR Herselt, Sint-Servatius, Dopen.
 2. [S137] RA Antwerpen, BS Herselt, huwelijken :.
 3. [S138] RA Antwerpen, BS Herselt, overlijdens :.

Joannes Baptista Brusseleirs

M, #54, °. 1 april 1773, +. 12 december 1827
VaderAdrianus Brusselaers °. 3 Jan 1740, +. 25 Jan 1795
MoederAnna Maria Stroobants °. 4 Feb 1741, +. 28 Okt 1817
VerwantschapOud-vader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Van Oosterwijck
ReferentieVI-54
     Joannes Baptista Brusseleirs was ook gekend als Jan Brusseleirs. Hij werd geboren op donderdag, 1 april 1773 in Hulshout, Antwerpen, en dezelfde dag gedoopt in de Sint-Mattheus parochie, peter was Joannes Baptista Van Dijck en meter was Joanna Brusseleirs.1
Hij was de zoon van Adrianus Brusselaers en Anna Maria Stroobants. Joannes Baptista Brusseleirs was in 1798 landbouwer in Westmeerbeek. Hij huwde Maria Van Herck, dochter van Henricus Van Herck en Joanna Laenen, op 12 februari 1817 in Westmeerbeek, Antwerpen, getuigen burgerlijke stand waren Petrus Heylen 46 jaar landbouwer gebuur, Franciscus Van Herck 24 jaar broer bruid, Joannes Dauwens 60 jaar en Joannes Andreas Tuerlinckx 52 jaar.2 Joannes Baptista Brusseleirs gaf Anna Maria Stroobants's overlijden aan op 28 oktober 1817 in Westmeerbeek, Antwerpen.3 Jan Brusseleirs overleed op woensdag, 12 december 1827 in Westmeerbeek, Antwerpen, in de ouderdom van 54.3 Hij werd begraven na 12 december 1827 in Westmeerbeek, Antwerpen.

Familie

Maria Van Herck °. 19 Jul 1789, +. 28 Mei 1833
Huwelijk*Hij huwde Maria Van Herck, dochter van Henricus Van Herck en Joanna Laenen, op 12 februari 1817 in Westmeerbeek, Antwerpen, getuigen burgerlijke stand waren Petrus Heylen 46 jaar landbouwer gebuur, Franciscus Van Herck 24 jaar broer bruid, Joannes Dauwens 60 jaar en Joannes Andreas Tuerlinckx 52 jaar.2á
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S56] PR Hulshout, Dopen.
 2. [S145] BS Westmeerbeek, Huwelijken :.
 3. [S146] BS Westmeerbeek, Overlijdens :.

Maria Van Herck

V, #55, °. 19 juli 1789, +. 28 mei 1833
VaderHenricus Van Herck °. 5 Maa 1743, +. 29 Sep 1812
MoederJoanna Laenen °. 6 Nov 1756, +. 9 Feb 1816
VerwantschapOud-moeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Van Oosterwijck
ReferentieVI-55
     Maria Van Herck werd gedoopt op 19 juli 1789 in de St Bavokerk in Noorderwijk, peter was Petrus Laenen (Noorderwijk) geboren in Plassendock en meter was Joanna Maria Sleckx (Herentals.)1 Zij werd geboren op zondag, 19 juli 1789 in Plassendonck, Noorderwijk, Antwerpen. Zij was de dochter van Henricus Van Herck en Joanna Laenen. Maria Van Herck huwde Jan Brusseleirs, zoon van Adrianus Brusselaers en Anna Maria Stroobants, op 12 februari 1817 in Westmeerbeek, Antwerpen, getuigen burgerlijke stand waren Petrus Heylen 46 jaar landbouwer gebuur, Franciscus Van Herck 24 jaar broer bruid, Joannes Dauwens 60 jaar en Joannes Andreas Tuerlinckx 52 jaar.2 Maria Van Herck was in 1820 landbouwster in Westmeerbeek. Zij overleed in haar woonhuis op dinsdag, 28 mei 1833 in Westmeerbeek, Antwerpen, in de ouderdom van 43, aangifte burgerlijke stand gebeurde door Franciscus Van Herck 41 jaar en Petrus Van Herck 37 jaar, beide broers en landbouwers.3 Zij werd begraven na mei 1833 in Westmeerbeek, Antwerpen.

Familie

Joannes Baptista Brusseleirs °. 1 Apr 1773, +. 12 Dec 1827
Huwelijk*Zij huwde Jan Brusseleirs, zoon van Adrianus Brusselaers en Anna Maria Stroobants, op 12 februari 1817 in Westmeerbeek, Antwerpen, getuigen burgerlijke stand waren Petrus Heylen 46 jaar landbouwer gebuur, Franciscus Van Herck 24 jaar broer bruid, Joannes Dauwens 60 jaar en Joannes Andreas Tuerlinckx 52 jaar.2á
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S55] PR Noorderwijk, Dopen.
 2. [S145] BS Westmeerbeek, Huwelijken :.
 3. [S146] BS Westmeerbeek, Overlijdens :.

Petrus Cornelius Diellewijns

M, #56, °. 4 oktober 1800, +. 12 november 1858
VaderJacobus Diellewijns °. 28 Feb 1769, +. 26 Apr 1830
MoederAnna Maria Verheycken °. c 1766, +. 26 Apr 1823
VerwantschapOud-vader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Diellewijns
Stam Diellewijns
ReferentieVI-56
     Petrus Cornelius Diellewijns werd geboren op zaterdag, 4 oktober 1800 in Willebroek1 en dezelfde dag gedoopt in de Sint-Niklaas parochie, peter was Susanna Van Quodfacilen i.p.v. Petrus Dillewens en meter was Maria Verryken.2,3
Hij was de zoon van Jacobus Diellewijns en Anna Maria Verheycken. Petrus Cornelius Diellewijns was in 1825 schipper in Willebroek.
Vonnis rechtbank eerste aanleg

Petrus Diellewijns schipper en Magdalena Diellewijns beide gehuisvest te Willebroek hebben aangetoond dat ze wettige kinderen zijn van Jacobus Diellewijns schipper te Willebroek en van wijlen Anna Maria Verheijcken. Hun ouders waren getrouwd 8 januari 1793 en zij beiden geboren en gedoopt in Willebroek maar de geboorten werden niet ingeschreven in de registers van de burgerlijken stand.
Na horen van de getuigen en voorlezen van de bewijzen beveelt de rechtbank om alsnog de geboorte akten in te schrijven in de lopende registers van de burgerlijke stand met vermelding van dit vonnis in de rand. De akten werden ingeschreven op 2 en 5 maart 1825.4
Hij was getuige bij het huwelijk van Joannes Franciscus Van Achter en Magdalena Diellewijns op 3 maart 1825 in Willebroek.5

Verklaring vredegerecht

Op verzoek Petrus Cornelius Dillewijns aan de vrederechter zijn verschenen Egidius Higé, 60 jaar, loods, Guillelmus De Heel, 55 jaar, loods, Adrianus Van Donghen, 57 jaar, loods, en Egidius Vanderheyden, 38 jaar, loods, alle vier inwoners van Antwerpen die verklaarden Petrus Cornelius te kennen als zoon van Jacobus Diellewijns en Anna Maria Verheycken. Zij verklaarden ook te weten dat Jacobus Dillewijns met het gaffelschip "De Eendragt" op zeven april 1830 van Antwerpen naar Londen gezeild is en dat het schip noch hij sedertdien niet meer teruggekomen zijn. Dat naar alle waarschijnlijkheid en volgens verklaring van een gedeelte van de equipage gemelde schip met kapitein Jacobus Dillewijns in zee verongelukt, vergaan of gebleven is.
Petrus Cornelius Diellewijns huwde Anna Isabella Mertens, dochter van Joannes Michael Mertens en Joanna Lindekens, op 26 april 1837 in Antwerpen. Getuigen op de burgerlijke stand waren Carolus Lindekens metselaar oom bruid 40 jaar Ekeren, Carolus Sportmans 22 jaar streydekker kozijn bruid Ekeren, Petrus Joannes Sportmans 26 jaar streydekker kozijn bruid Ekeren en Franciscus Schoeps 33 jaar scheepstimmerman Antwerpen. Kerkelijk huwelijk gebeurde in de St Pauluskerk met als getuigen Carolus Lindekens en Schaeps Franciscus.6,7
Petrus Cornelius Diellewijns huwde Maria Theresia Vandemeersche na 1849 in een onbekende plaats.8 Petrus Cornelius Diellewijns overleed op vrijdag, 12 november 1858 in Gent, Oost-Vlaanderen, in de ouderdom van 58.9

Familie 1

Anna Isabella Mertens °. 19 Nov 1816, +. 1 Jul 1849
Huwelijk*Hij huwde Anna Isabella Mertens, dochter van Joannes Michael Mertens en Joanna Lindekens, op 26 april 1837 in Antwerpen. Getuigen op de burgerlijke stand waren Carolus Lindekens metselaar oom bruid 40 jaar Ekeren, Carolus Sportmans 22 jaar streydekker kozijn bruid Ekeren, Petrus Joannes Sportmans 26 jaar streydekker kozijn bruid Ekeren en Franciscus Schoeps 33 jaar scheepstimmerman Antwerpen. Kerkelijk huwelijk gebeurde in de St Pauluskerk met als getuigen Carolus Lindekens en Schaeps Franciscus.6,7
á
Kinderen

Familie 2

Maria Theresia Vandemeersche °. v 1829, +. n 1858
Huwelijk*Petrus Cornelius Diellewijns huwde Maria Theresia Vandemeersche na 1849 in een onbekende plaats.8á

Bronvermelding(en)

 1. [S57] BS Willebroek, Geboorten :.
 2. [S78] PR Willebroek, Dopen.
 3. [S667] Petrus Cornelius Diellewijns, Anna Isabella Mertens, extract akte van geboorte geleverd 15 september 1836, handtekening gelegaliseerd op 1 maart 1837 door de vrederechter van Mechelen.
 4. [S668] Joannes Franciscus Van Achter, Magdalena Diellewijns, rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 1825.
 5. [S487] BS Willebroek, Huwelijken :akte 4 van 3 maart 1825.
 6. [S119] RA Antwerpen, BS Antwerpen, huwelijken :akte 204 van 1837.
 7. [S667] Petrus Cornelius Diellewijns, Anna Isabella Mertens, akte 204 van 1837.
 8. [S133] BS Gent, BS Gent, huwelijken :.
 9. [S134] BS Gent, BS Gent, overlijdens :.

Anna Isabella Mertens

V, #57, °. 19 november 1816, +. 1 juli 1849
VaderJoannes Michael Mertens °. 4 Apr 1781, +. 9 Okt 1854
MoederJoanna Lindekens °. 19 Nov 1794, +. 28 Sep 1859
VerwantschapOud-moeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Diellewijns
Stam Diellewijns
ReferentieVI-57
     Anna Isabella Mertens werd geboren op dinsdag, 19 november 1816 in Antwerpen. Getuigen op de burgerlijke stand waren Joannes Baptista Dentandt 29 jaar slotenmaker Antwerpen en Ludovicus Rabiot 30 jaar appareteur.1 Zij werd gedoopt na 19 november 1816 in de St Antoniuskerk in Antwerpen. Zij was de dochter van Joannes Michael Mertens en Joanna Lindekens. Anna Isabella Mertens huwde Petrus Cornelius Diellewijns, zoon van Jacobus Diellewijns en Anna Maria Verheycken, op 26 april 1837 in Antwerpen. Getuigen op de burgerlijke stand waren Carolus Lindekens metselaar oom bruid 40 jaar Ekeren, Carolus Sportmans 22 jaar streydekker kozijn bruid Ekeren, Petrus Joannes Sportmans 26 jaar streydekker kozijn bruid Ekeren en Franciscus Schoeps 33 jaar scheepstimmerman Antwerpen. Kerkelijk huwelijk gebeurde in de St Pauluskerk met als getuigen Carolus Lindekens en Schaeps Franciscus.2,3
Anna Isabella Mertens overleed op zondag, 1 juli 1849 in Antwerpen in de ouderdom van 32.4

Familie

Petrus Cornelius Diellewijns °. 4 Okt 1800, +. 12 Nov 1858
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S6] RA Antwerpen, BS Antwerpen, geboorten :.
 2. [S119] RA Antwerpen, BS Antwerpen, huwelijken :akte 204 van 1837.
 3. [S667] Petrus Cornelius Diellewijns, Anna Isabella Mertens, akte 204 van 1837.
 4. [S120] RA Antwerpen, BS Antwerpen, overlijdens :.

Jozef Adrianus Vrijman

M, #58, °. 22 september 1812, +. 14 mei 1890
MoederJacoba Vrijman °. 23 Feb 1795, +. 5 Feb 1873
VerwantschapOud-vader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Diellewijns
ReferentieVI-58
     Jozef Adrianus Vrijman was ook gekend als Jozef Vrijman. Hij werd geboren op dinsdag, 22 september 1812 in 's Gravenhage, hij was een natuurlijke zoon van zijn moeder.
Hij was de zoon van Jacoba Vrijman. Jozef Vrijman was in 1835 arbeider in Middelharnis. Hij was opgenomen in een militielijst in 1839, in Middelharnis, Nederland lootte nummer 311, welk nummer hem verplichte tot militaire dienst. Hij heeft zijn militaire dienst beëindigd 18 september 1839.1 Hij was in 1840 schoenmaker in Middelharnis, Nederland.
Jozef Vrijman huwde Petronella Joanna Van Tilburg, dochter van Bernardus Van Tilburg en Cornelia Laanen, op 12 april 1840 in Middelharnis, Zuid Holland, Nederland, getuigen burgerlijke stand waren Johannes Lane 40 jaar bakkersknecht broer echtgenote, Reinier Johannes Van Dun 27 jaar bakkersknecht neef echtgenote, Jacobus Simons 28 jaar kantoorbediende alle drie van Sommelsdijk en Leender Wittekoek 41 jaar uit Middelharnis.2
Jozef Adrianus Vrijman gaf Jan Pietersz Abeele's overlijden aan op 16 juli 1855 in Antwerpen.3,4 Jozef Adrianus Vrijman was getuige bij de aangifte van geboorte van Joanna Josepha Vrijman op 6 oktober 1862 in Antwerpen.5 Jozef Adrianus Vrijman werd de peter op Joanna Josepha Vrijman's doop op 6 oktober 1862 in de Sint-Pauluskerk in Antwerpen.6 Jozef Adrianus Vrijman was getuige bij de aangifte van geboorte van Josephus Vrijman op 19 september 1866 in Antwerpen.7 Jozef Adrianus Vrijman werd de peter op Antonia Diellewijns's doop op 5 oktober 1880 in de Sint-Pauluskerk in Antwerpen.6 Jozef Adrianus Vrijman overleed op woensdag, 14 mei 1890 in Antwerpen in de ouderdom van 77. Aangifte op burgerlijke stand gebeurde twee dagen later door Henricus Wouters, zonder beroep, 62 jaar, en Josephus Brouwers, zonder beroep, 65 jaar, beide alhier gehuisvest buren van de overledene.8

Woonplaats en tellingen

Telling1830's Gravenhage, Zuid Holland, Nederland, Hij woonde bij zijn grootmoeder
Woonde1865Antwerpen, Saucierstraat 22
Woonde1889Antwerpen, Dambruggestraat 157

Familie

Petronella Joanna Van Tilburg °. 2 Maa 1819, +. 8 Sep 1864
Huwelijk*
Jozef Vrijman huwde Petronella Joanna Van Tilburg, dochter van Bernardus Van Tilburg en Cornelia Laanen, op 12 april 1840 in Middelharnis, Zuid Holland, Nederland, getuigen burgerlijke stand waren Johannes Lane 40 jaar bakkersknecht broer echtgenote, Reinier Johannes Van Dun 27 jaar bakkersknecht neef echtgenote, Jacobus Simons 28 jaar kantoorbediende alle drie van Sommelsdijk en Leender Wittekoek 41 jaar uit Middelharnis.2
á
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S758] Jozef Vrijman, Petronella Van Tilburg, militiepapieren.
 2. [S758] Jozef Vrijman, Petronella Van Tilburg, bewijs afkondigingen, ovl Bernard Van Tilburg, militiepapieren, bewijs behoeftigheid.
 3. [S406] "Genlias, Streekarchief Goeree-Overflakkee."
 4. [S120] RA Antwerpen, BS Antwerpen, overlijdens :akte 1644 van 1855.
 5. [S6] RA Antwerpen, BS Antwerpen, geboorten :akte 2797 van 1862.
 6. [S7] PR Antwerpen, St Paulus D.
 7. [S6] RA Antwerpen, BS Antwerpen, geboorten :.
 8. [S120] RA Antwerpen, BS Antwerpen, overlijdens :akte 1779 van 1890.

Petronella Joanna Van Tilburg

V, #59, °. 2 maart 1819, +. 8 september 1864
VaderBernardus Van Tilburg °. 8 Sep 1781, +. 1 Mei 1824
MoederCornelia Laanen °. 6 Nov 1787, +. 4 Jun 1853
VerwantschapOud-moeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Diellewijns
ReferentieVI-59
     Petronella Joanna Van Tilburg werd geboren op dinsdag, 2 maart 1819 in Oude Tonge, Zuid Holland, Nederland. Zij was de dochter van Bernardus Van Tilburg en Cornelia Laanen.
Petronella Joanna Van Tilburg huwde Jozef Vrijman, zoon van Jacoba Vrijman, op 12 april 1840 in Middelharnis, Zuid Holland, Nederland, getuigen burgerlijke stand waren Johannes Lane 40 jaar bakkersknecht broer echtgenote, Reinier Johannes Van Dun 27 jaar bakkersknecht neef echtgenote, Jacobus Simons 28 jaar kantoorbediende alle drie van Sommelsdijk en Leender Wittekoek 41 jaar uit Middelharnis.1
Petronella Joanna Van Tilburg werd de meter op Joanna Josepha Vrijman's doop op 6 oktober 1862 in de Sint-Pauluskerk in Antwerpen.2 Petronella Joanna Van Tilburg overleed op donderdag, 8 september 1864 in het burgerlijk gasthuis in Antwerpen in de ouderdom van 45. Aangifte burgerlijke stand werd gedaan door Joannes Petrus Josephus Van Laer 59 jaar huisbezorger en Philippus Verdickt 45 jaar dienstbode.3

Familie

Jozef Adrianus Vrijman °. 22 Sep 1812, +. 14 Mei 1890
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S758] Jozef Vrijman, Petronella Van Tilburg, bewijs afkondigingen, ovl Bernard Van Tilburg, militiepapieren, bewijs behoeftigheid.
 2. [S7] PR Antwerpen, St Paulus D.
 3. [S120] RA Antwerpen, BS Antwerpen, overlijdens :.

Joannes Franciscus Bauwens

M, #60, °. 3 januari 1815, +. 8 mei 1864
VaderPetrus Josephus Bauwens °. 12 Apr 1783, +. v 1864
MoederIsabella Eeckhout °. v 1786, +. 22 Maa 1833
VerwantschapOud-vader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Diellewijns
ReferentieVI-60
     Joannes Franciscus Bauwens was ook gekend als Jan Bauwens. Hij werd geboren op dinsdag, 3 januari 1815 in Overslag, Zeeuws Vlaanderen, Nederland.1 Hij was de zoon van Petrus Josephus Bauwens en Isabella Eeckhout. Joannes Franciscus Bauwens werd gedoopt in januari 1815 in een onbekende plaats. Hij huwde Anna Maria Bosmans, dochter van Joannes Baptista Bosmans en Elisabeth De Wolf, voor 1845 in een onbekende plaats. Jan Bauwens was in 1845 mulder in Temse. Hij was in 1863 tabakfabrikant in Antwerpen. Hij overleed op zondag, 8 mei 1864 in Antwerpen in de ouderdom van 49. Getuigen bij de aangifte op de burgerlijke stand waren Gabriel Wuyts 63 jaar slachter gebuur, en Franciscus Vandevloet 35 jaar tabakwerker gebuur beide wonend te Antwerpen.2,3

Woonplaats en tellingen

Woonde1845Temse, Oost-Vlaanderen

Familie

Anna Maria Bosmans °. 16 Mei 1806, +. 14 Okt 1874
Huwelijk*Jan Bauwens huwde Anna Maria Bosmans, dochter van Joannes Baptista Bosmans en Elisabeth De Wolf, voor 1845 in een onbekende plaats.á
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S649] Zeeuws Archief, BS Overslag geboorteakten, archieftoegang 25, inventarisnummer OVS-G-1815, 4 januari 1815, aktenummer 1.
 2. [S120] RA Antwerpen, BS Antwerpen, overlijdens :.
 3. [S669] Eduardus Bauwens, Josephine Nicoud, uittreksel akte van overlijden Joannes Bauwens.