NAVIGATIE: Deze site bevat de volgende hulpmiddelen om te navigeren, met de namen van de corresponderende knoppen tussen haakjes:
†††††(Hoofdpagina) De hoofdpagina voor de site
†††††(Indexen) Een verzameling indexen (algemene index, op naam, plaatsnaam en indexen van bijzondere groepen)
†††††(Kaarten) Een lijst van kwartierstaten en genealogieŽn met een link naar elk van hen
†††††(Nieuw) Index van recent gewijzigde records
†††††(Images) Een verzameling afbeeldingen op deze site, ingedeeld in afbeeldingen van personen, families en plaatsen
†††††(Legende) Verklaring van gebruikte iconen
†††††(Navigatie) Deze pagina
(Kalenders) Kalenders van geboorte, huwelijk en overlijden

(DNA) Uitleg en resultaten van het DNA project "Goegebeur"

PLAATSEN: Plaatsnamen worden volledig geschreven en in de vorm waarin ze voor het eerst voorkwamen in een persoonsfiche, de dag van vandaag kunnen meerdere plaatsen gefusioneerd zijn in grotere gemeenten. De plaatsnaam in de persoonsfiches is ook een link naar de index van plaatsnamen. De opvolgende keren dat eenzelfde plaatsnaam gebruikt wordt in een pagina worden afgekort.

ZIGEUNERS: In mijn stamboom komen "rondtrekkende muzikanten" voor (een reden waarom ik met genealogie begonnen ben) deze personen waren waarschijnlijk zigeuners en meer bepaald van de "Sinti" stam maar dat dient nog verder onderzocht te worden. Deze personen kregen de vlag "Muzikant" mee maar er waren ook acrobaten, kramers, pijpfabrikanten, equilibristen, e.a. bij.

ICONEN EN SYMBOLEN:
††††† Man ††† Vrouw ††† Onbekende sekse
††††† Kinderen met dit icoon achter hun naam zijn mijn directe voorouders.
††††† Markeert koppelingen naar kaarten: kwartierstaten en genealogieŽn.
††††† Ik heb minstens een afbeelding voor personen gemarkeerd met dit icoon.
††††† Markeert een koppeling naar specifieke afbeeldingen.
††††† Markeert tweelingen.
††††† Dit icoon geeft aan dat de persoon gekend is als binnenschipper of schipper.

PERSONEN IN LEVEN: Informatie over personen in leven wordt niet volledig gegeven om privacy redenen. De grootste vrees voor het publiceren van genealogische gegevens van personen in leven is ongegrond maar wet is wet en de informatie is beperkt tot namen en familiale verbanden.

†