Bij het systematisch nakijken van de parochieregisters naar het voorkomen van een naam in de doop, huwelijk en begrafenisakten (Project Totaalindex Klappers Parochieregisters van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ) blijkt dat de naam Goegebeur voorkomt in volgende parochies:

Voorkomen in de dopen van de naam Goegebeur
    Parochieregisters (dopen, huwelijken en begrafenissen) waarin de naam Goegebeur voorkomt