VANHOUTTE Familie

Eerste Generatie

1. Roland1 Vanhoutte (leeft nog).

Roland Vanhoutte en Margriet Devriendt had volgend kind:

child 2 i. Ingrid2 Vanhoutte (leeft nog).

horizontal rule

email graphic E-Mail aan opsteller sturen: Harry.Goegebeur@advalvas.be

Table of Contents Graphic Return to Table of Contents or Index

Go to Next Page GraphicGo to Next Page

Go to Previous Page GraphicGo to Previous Page