VANHOUTTE Familie

Eerste Generatie

1. Daniel1 Vanhoutte (leeft nog).

Daniel Vanhoutte en Lena Greta Verplancke met volgende kinderen:

child 2 i. Thomas2 Vanhoutte (leeft nog).

child 3 ii. Katrien Vanhoutte (leeft nog).

child 4 iii. Sofie Vanhoutte (leeft nog).

horizontal rule

email graphic E-Mail aan opsteller sturen: Harry.Goegebeur@advalvas.be

Table of Contents Graphic Return to Table of Contents or Index

Go to Next Page GraphicGo to Next Page

Go to Previous Page GraphicGo to Previous Page