25. Stefaan4 Vandewyngaerde (Robert3, Hector2, Charles1) (leeft nog).

Stefaan Vandewyngaerde en Greet Clarysse met volgende kinderen:

child 41 i. Sharon5 Vandewyngaerde (leeft nog).

child 42 ii. Joyce Vandewyngaerde (leeft nog).

horizontal rule

email graphic E-Mail aan opsteller sturen: Harry.Goegebeur@advalvas.be

Table of Contents graphic Terug naar Inhoudstafel of Index

Go to Next Page GraphicGo to Next Page

Go to Previous Page GraphicGo to Previous Page