Joanna Herreman

V, #2976, °. 10 september 1651
VaderFranciscus Herman °. 4 Feb 1619, +. n 1671
MoederMarguerite Fenault °. v 1623, +. v 1653
VerwantschapStam-groottante van Harry Goegebeur
ReferentieXII-2678D
     Joanna Herreman werd geboren op zondag, 10 september 1651 in Winnezeele1 en dezelfde dag gedoopt in de Saint-Martin parochie. Zij was de dochter van Franciscus Herman en Marguerite Fenault.

Bronvermelding(en)

 1. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : stamboom : Jacques en Mariette Herreman - Top, user : herreman, juli 2010 ; Jacqherreman @ wanadoo.fr.

Germaine Van Haver

V, #2977, °. 13 september 1903, +. 23 januari 1993
Staat inStam Van Oosterwijck
ReferentieIV-12Gw
Van Haver "tante" Germaine in de USA ca 1930
Germaine Van Haver ca 1964
Germaine Van Haver anno 1985
     Germaine Van Haver werd geboren op zondag, 13 september 1903 in Sint-Niklaas, Oost-Vlaanderen. Zij huwde Gust Van Oosterwyck, zoon van Joannes Franciscus Van Oosterwijck en Philomena Van Der Auwera, in 1931 in Hoboken, na een erg korte verloving van slechts drie maanden. Geen van beide had ook geen toestemming nodig van de ouders en de ouders zo ze nog in leven waren leefden duizenden kilometers ver.

Germaine Van Haver overleed op zaterdag, 23 januari 1993 in Melbourne, Brevard, USA, in de ouderdom van 89.

Woonplaats en tellingen

Woonde1973Fort Pierce, Florida, USA, 764 Lindo Lane
Woonde1975Rome, Georgia, USA
Woonde1990Melbourne, Brevard, USA

Familie

Gustavus Van Oosterwyck °. 21 Okt 1904, +. 8 Maa 1991
Kind

Gustavus Van Oosterwyck

M, #2978, °. 21 oktober 1904, +. 8 maart 1991
VaderJoannes Franciscus Van Oosterwijck °. 13 Aug 1866, +. 27 Nov 1917
MoederPhilomena Van Der Auwera °. 12 Jul 1859, +. 8 Jun 1943
VerwantschapGrootoom van Harry Goegebeur
Staat inStam Van Oosterwijck
ReferentieIV-12G
Gust "Teddy" Van Oosterwijck
Van Oosterwijck Gust "Teddy" in USA ca 1931
Teddy Van Oosterwyck in USA met "Stetson"
Gust "Teddy" Van Oosterwyck ca 1964
Gust "Teddy" Van Oosterwijck anno 1980
     Gustavus Van Oosterwyck was ook gekend als Gust. Zijn gebruikelijke naam was Teddy. Hij werd geboren op vrijdag, 21 oktober 1904 thuis om 08 uur in Antwerpen, de aangifte op de burgerlijke stand gebeurde dezelfde dag in aanwezigheid van Jan Claes, 35 jaar, dienstbode, en van Petrus Verrees, 57 jaar, kantoorbediende, beide alhier gehuisvest.1 Hij werd gedoopt op 21 oktober 1904 in Antwerpen.
Hij was de zoon van Joannes Franciscus Van Oosterwijck en Philomena Van Der Auwera.


De Grote Oorlog

Op 4 augustus 1914 trad België ook in De Grote Oorlog, de regering had beslist dat in geval de Duitsers binnen vielen het leger, regering en koninklijke familie zich zouden terugtrekken in het nationaal "reduit" Antwerpen, alzo werd Antwerpen het politieke machtscentrum. Op 18 augustus, na een massale Duitse aanval ten noorden van de Maas, beval Koning Albert I het Belgische leger zich terug te trekken in de Vesting Antwerpen. De Duitse inval en de meldingen van de verwoesting van o.a. Leuven bracht een enorme vluchtelingenstroom op gang. Heel wat inwoners uit de provincie vluchtten naar de stad Antwerpen. Binnen de dubbele verdedigingsgordel voelden ze zich veilig.

Antwerpen gebombardeerd

In de nacht van 24 op 25 augustus bombardeerde een Duitse Zeppelin Antwerpen. Huizen werden zwaar beschadigd en er vielen tien doden. In de stad spelen zich apocalyptische taferelen af. Petroleum tanks staan in brand. Overal heerst chaos en paniek. De wildste geruchten doen de ronde o.a. over "Dikke Bertha" de kannonnen van de Duitsers met een tot dan ongekende grootte. Vanaf dan werden de straten ’s nachts geheel verduisterd. Begin oktober besefte de bevolking dat Antwerpen in handen zou vallen van de Duitsers. Affiches waarschuwden de Antwerpenaren voor komende bombardementen en gaven de raad om de stad te verlaten. Deze aankondiging luidde een ware uittocht in. Jong en oud verzamelden zich op de Scheldekaaien om per boot te ontkomen. Anderen trokken te voet of met boerenkar richting Nederland.

Vluchtelingen

De Duitse opmars door Noord België had reeds een enorme vluchtelingenstroom op gang gebracht. Tijdens de belegering van de vesting Antwerpen en vooral vanaf de beschieting van de stad ontvluchtten heel wat burgers de stad. Na de val van Antwerpen op 10 oktober 1914 waren alles samen zowat één miljoen Belgische burgers in Nederland terecht gekomen waaronder de familie Van Oosterwijck. De Nederlandse regering organiseerde vluchtoorden op om hen op te vangen. Ook Frankrijk en Engeland vingen enorme aantallen Belgische vluchtelingen op. Kort na de overgave van Antwerpen bleven slechts een tienduizend bewoners in Antwerpen.

Terugkeer

De grote meerderheid van de Belgische niet-militaire vluchtelingen in Nederland zouden terugkeren naar huis zodra de bezetter "orde en rust" verzekerd had. Ook de overheden van België en Nederland drongen aan op een terugkeer de ene omdat de economie dreigde stil te vallen wegens gebrek aan personeel de andere omdat ze vluchtelingen moest onderdak geven en voeden. Zo keerde John met vrouw en kinderen terug naar Antwerpen. Wegens de blokkade door de Engelsen was er echter niet veel werk in Antwerpen en werden allerlei goederen schaarser naarmate de oorlog duurde. In het laatste jaar van de oorlog stierf John en bleef Philomena alleen met haar zes kinderen.

Immigratie

Gust Van Oosterwyck immigreerde rond 1924 naar New York, USA, immers na de Eerste Wereldoorlog zagen de zaken er in Antwerpen niet zo goed uit, er was wel heel veel werk in de wederopbouw maar de oorlog had zijn sporen nagelaten in de "geesten."

New York ca 1924 schilders in de ploeg van Teddy Van Oosterwijck
Op het einde van de oorlog in 1917 had hij zijn vader verloren en zijn twee oudere broers waren getrouwd. Amerika was tenslotte sinds de vorige eeuw het beloofde land waar alles mogelijk was.

Het moet toch een enorme beslissing geweest zijn om alles en iedereen achter laten, naar alle waarschijnlijkheid nam Gust een schip van de "Red Star Line" om naar Amerika te varen.

In New York kwam hij aan en passeerde via "Ellis Island". Tussen 1 januari 1892 en november 1954 kwamen in totaal zo'n 12 miljoen immigranten door de poorten van het verwerkingscentrum op Ellis Island. Immigranten die per schip aankwamen in de haven van New York moesten onder andere een medische keuring ondergaan alvorens zij tot de VS werden toegelaten.

Ongeveer 2% van de mensen die hier aankwamen werd de toegang tot de VS geweigerd, vaak wegens ernstige, chronische ziekten, oogziekten, psychische ziekten of criminele achtergronden van de immigranten. Veel van de immigranten vestigden zich in New York of het aangrenzende New Jersey.

Na de medische keuring zocht hij in de eerste plaats een plaats om te wonen en kwam terecht in Hoboken in een Vlaamse kolonie. Naast hem woonde Frank Sinatra die toen nog niet zo gekend was en in zalen en café's optrad. Omdat hij in Antwerpen uit een familie kwam van aannemers en metsers vond hij al vlug werk als schilder.

Zijn voornaam 'Gust' klonk niet zo goed in het Engels en Amerikanen hebben moeite met de "zachte G", al vlug werd hij 'Teddy' gedoopt.

Op de foto zien we enkele van de werkmakkers van de schildersploeg.
Hij was in 1926 schilder in New York en bracht het uiteindelijk tot ploegbaas.

In de weekends als er niet gewerkt werd ging hij iets drinken in de plaatselijke café's waar voornamelijk Vlamingen kwamen, het is tenslotte gewoon om in een vreemd land samen te komen met anderen die dezelfde afkomst hebben.

Op een dansavond leerde hij zijn toekomstige vrouw kennen die afkomstig bleek van Sint-Niklaas in het Waasland, "daar moest ik zover voor gegaan zijn" zei hij al lachend.

Gust "Teddy" Van Oosterwijck met zijn toekomstige vrouw Germaine
Hij huwde Germaine Van Haver in 1931 in Hoboken, na een erg korte verloving van slechts drie maanden. Geen van beide had ook geen toestemming nodig van de ouders en de ouders zo ze nog in leven waren leefden duizenden kilometers ver.

Familie Van Oosterwijck circa 1950, van l. naar r. John, Gust, Marie, Henri en Frans
Ongeveer een jaar later werd zijn eerste en enige dochter geboren die hij noemde naar zijn grootmoeder Philomene (Phillis in de States), zij huwde later een Italiaans emigrant Palladino en gaf Gust en Germaine twee kleinkinderen Donna en Georgie.

Toch heimwee af en toe?

Na zijn emigratie kwam "nonkel Gust" regelmatig de familie in België opzoeken. Tussen 1945 en 1960 kwam hij om de 4 tot 6 jaar met de boot naar Antwerpen en logeerde afwisselend bij familie in Antwerpen en Sint Niklaas.

Enkele dagen na zijn aankomst kwam zijn "trunk" achterna met daarin hemden, sokken, schoenen, etc. om uit te delen aan de familie, hij deed als het ware nog altijd aan "Marschall-hulp" omdat hij dacht dat we hier in België die zaken nog altijd niet hadden. Vele van die kledingstukken waren typisch Amerikaans en werden hier absoluut niet gedragen.

Een van de eerste keren dat Gust terug naar België kwam werd een foto genomen van Gust met zijn zuster en drie broers, twee zusters waren reeds overleden en zijn broer Jozef ontbreekt op de foto.

Groepsfoto van de familie Van Oosterwyck en enkele partners naar aanleiding van het bezoek van "nonkel Gust uit Amerika". Van links naar rechts zien we Henri Van Oosterwyck, Marie Van Oosterwyck, Coleta Diellewijns, Jos Van Oosterwyck, Jeanne Van Oosterwyck, Mariette Lissens, Gust Van Oosterwyck, John Van Oosterwyck, Philomena Tange, Frans Van Oosterwyck en Albert De Leeuw.
Gust en Germaine worden teruggebracht naar het schip in Rotterdam bestemming New York


Familiereünie

Bij de volgende foto stonden ook de "aangetrouwden" mee op de foto en de neven en nichten.

Als "nonkel Gust" van Amerika naar België kwam was dat telkens een hele belevenis en kleedde iedereen zich op zijn paasbest voor de foto.

Als nonkel Gust en tante Germaine in Antwerpen logeerden gingen zij praktisch iedere dag een "pateeke" eten op de Meir omdat zo zeiden ze in Amerika geen goede patisserie hadden toen.

Gust en Germaine in de USA +/- 1955

Hij zei steeds dat wanneer iemand van ons naar New York zou komen en daar een patisserie zou openen hij binnen de vijf jaar “binnen” zou zijn.

Na de vakantie werd nonkel Gust en tante Germaine teruggebracht naar het schip dat vertrok uit Rotterdam. Omdat de familie in Antwerpen nog niet over een auto beschikte werd een vriend gevraagd naar Rotterdam te rijden, toevallig was die vriend ook een huisschilder.

Op de foto zien we naast Gust zijn oudere broer Rik die wat "afwezig" lijkt te staren. Rik had enige maanden daarvoor een zwaar ongeluk gehad met de moto en een schedelbreuk opgelopen.

De foto hiernaast werd waarschijnlijk genomen bij het huwelijk van hun dochter +/- 1955.

Expo 58 in Brussel

Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden er plannen om een nieuwe wereldtentoonstelling te organiseren, vooral ook vanwege het financiële succes van 1935. Door het uitbreken van de Koreaanse Oorlog liep de planning echter vertraging op en de regering verschoof de tentoonstelling naar 1958. Ze vond plaats van 17 april tot 19 oktober 1958 op de Heizel. Deze editie was de eerste van eerste categorie na de Tweede Wereldoorlog. Daardoor stond ze volledig in het teken van het geloof in vrijheid en vooruitgang, dat zo kenmerkend was voor de jaren vijftig en zestig. Meer dan 42 miljoen mensen bezochten de wereldtentoonstelling, die door koning Boudewijn werd geopend met een oproep tot vrede en sociale en economische vooruitgang.

De naoorlogse "Koude Oorlog" was ook voelbaar in de Expo want zowel Amerika als de USSR wedijverden met elkaar in hun paviljoenen, zo had de laatste een replica van de Spoetnik het eerste ruimtetuig in het midden van zijn paviljoen opgesteld. Naast de serieuze zaken was een van de drukst bezochte attracties zondermeer "Vrolijk België" een in hout en bordkarton opgetrokken namaakdorp met veel frieten, bier en cafés waar het de ganse dag feest was!

Tijdens de Expo werden heel wat nieuwe producten voorgesteld en enkele voedingsproducten hadden hun primeur. Zo bracht Côte d'Or een nieuw chocoladeproduct uit onder de naam "Dessert 58". Deze chocolade was gevuld met praline. Ook softijs leerde men in België tijdens de Expo 58 kennen. En een nog unieker ijsje kwam tevoorschijn in de vorm van drie kleuren en smaken, tussen twee wafeltjes. Met enige verbeelding stelden de drie kleuren de Belgische vlag voor (bruin, wit en roze voor het zwart, geel en rood). Televisie was hier nog nauwelijks gekend en het is eerst na de expo dat de TV een groter publiek vond.

De Expo58 was een ideale gelegenheid voor de familie om samen te bezoeken en voor de gelegenheid was de familie uit Amerika op bezoek.

Expo58 in Brussel
Expo58 in Brussel ? paviljoen
Gustavus Van Oosterwyck overleed op vrijdag, 8 maart 1991 in Melbourne, Brevard, USA, in de ouderdom van 86.

Woonplaats en tellingen

Woonde1910Antwerpen, Handelstraat 61
Woonde1973Fort Pierce, Florida, USA, 764 Lindo Lane
Woonde1975Rome, Georgia, USA
Woonde1990Melbourne, Brevard, USA

Familie

Germaine Van Haver °. 13 Sep 1903, +. 23 Jan 1993
Huwelijk*Gust Van Oosterwyck huwde Germaine Van Haver in 1931 in Hoboken, na een erg korte verloving van slechts drie maanden. Geen van beide had ook geen toestemming nodig van de ouders en de ouders zo ze nog in leven waren leefden duizenden kilometers ver.

á
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S6] RA Antwerpen, BS Antwerpen, geboorten :akte 5871 van 1904.

Matthieu Dondeyne

M, #2979, °. 5 september 1690
     Matthieu Dondeyne werd geboren op dinsdag, 5 september 1690 in Wormhout, Nord-Pas-de-Calais, Frankrijk. Hij huwde Maria Cornelia Van Den Bilcke, dochter van Joannes Van Den Bilcke en Margriete Cousyn, op 2 oktober 1714 in Wormhout.
Matthieu en zijn echtgenote Maria hadden volgende kinderen : Matthieu junior, Marie Cornélie (1715), Pétronille Thérèse (1715), Marie Catherine (1716), Pierre Cornil (1719), Gilles (1721), Jacqueline Folquine Thérèse (1723), Charles Folquin (1724), Pierre Folquin (1726), Jeanne Folquine (1728) en Jean Baptiste Jacques (1730.)

Familie

Maria Cornelia Van Den Bilcke °. c 1690, +. n 1752

Isabella Goegebeur

V, #2980, °. 21 september 1813, +. voor 1817
VaderFranciscus Ferdinand Goegebeur °. 11 Okt 1791, +. 30 Jun 1867
MoederIsabella Joanna Claus °. 19 Feb 1784, +. 28 Mei 1829
VerwantschappenBetovergroottante van Harry Goegebeur
4-achterkleindochter van Hilarius Goegebeur
Staat inStam Goegebeur
ReferentieVI-32A
     Isabella Goegebeur werd geboren op dinsdag, 21 september 1813 in Brugge, West-Vlaanderen.1 Zij was de dochter van Franciscus Ferdinand Goegebeur en Isabella Joanna Claus. Isabella Goegebeur overleed voor 1817 in Brugge, West-Vlaanderen.

Bronvermelding(en)

 1. [S1] RA Brugge, BS Brugge, geboorten :akte 807 van 21 september 1813.

Franciscus Josephus Goegebeur

M, #2981, °. 14 december 1815, +. 21 februari 1855
VaderFranciscus Ferdinand Goegebeur °. 11 Okt 1791, +. 30 Jun 1867
MoederIsabella Joanna Claus °. 19 Feb 1784, +. 28 Mei 1829
VerwantschappenBetovergrootoom van Harry Goegebeur
4-achterkleinzoon van Hilarius Goegebeur
Staat inStam Goegebeur
ReferentieVI-32B
     Franciscus Josephus Goegebeur was ook gekend als Frans Goegebeur. Hij werd geboren op donderdag, 14 december 1815 in Brugge, West-Vlaanderen.1 Hij werd gedoopt in december 1815 in Brugge. Hij was de zoon van Franciscus Ferdinand Goegebeur en Isabella Joanna Claus. Franciscus Josephus Goegebeur overleed op woensdag, 21 februari 1855 in Bergen, Henegouwen, in de ouderdom van 39.2

Woonplaats en tellingen

Telling1829Brugge, West-Vlaanderen, met hun kinderen Isabella, Frans en Paul op het Walplein 103
Woonde1838Brugge, West-Vlaanderen, Noordstraat 444

Bronvermelding(en)

 1. [S1] RA Brugge, BS Brugge, geboorten :akte 1176 van 14 december 1815.
 2. [S122] RA Brugge, BS Brugge, overlijdens :akte 557 van 21 februari 1855.
 3. [S310] Nationaal VVF-documentatiecentrum Antwerpen, Volkstelling 1814 deel VII Brugge, Noordstraat 3.
 4. [S761] Bevolkingsregister, Brugge 1846-1866, sectie C-10 folio 091.

Isabella Francisca Goegebeur

V, #2982, °. 21 september 1817, +. 9 februari 1906
VaderFranciscus Ferdinand Goegebeur °. 11 Okt 1791, +. 30 Jun 1867
MoederIsabella Joanna Claus °. 19 Feb 1784, +. 28 Mei 1829
VerwantschappenBetovergroottante van Harry Goegebeur
4-achterkleindochter van Hilarius Goegebeur
Staat inStam Goegebeur
ReferentieVI-32C
     Isabella Francisca Goegebeur was ook gekend als Isabelle Goegebeur. Zij werd geboren op zondag, 21 september 1817 in Brugge, West-Vlaanderen.1 Zij werd gedoopt in september 1817 in Brugge. Zij was de dochter van Franciscus Ferdinand Goegebeur en Isabella Joanna Claus. Isabella Francisca Goegebeur huwde Louis Van Haecke op 7 februari 1844 in Brugge, getuigen op de burgerlijke stand waren Joannes De Rueck, 48 jaar, herbergier, Antonius Champion, 51 jaar, werkman, Franciscus De Busscher, 63 jaar, werkman, en Guillielmus Wanzeele, 54 jaar, voortverkoper, allen wonend te Brugge.2

Louis en Isabelle hadden zes gekende kinderen allen geboren te Brugge: Leopoldus (° 26 november 1844), Stephanie (° 7 januari 1847), Carolus (° 8 augustus 1849), Rosalie (° 23 december 1851), Emerentia (° 13 juli 1853) en Henri (24 november 1856.)
Isabella Francisca Goegebeur overleed op vrijdag, 9 februari 1906 in Brugge, West-Vlaanderen, in de ouderdom van 88.3

Woonplaats en tellingen

Telling1829Brugge, West-Vlaanderen, met hun kinderen Isabella, Frans en Paul op het Walplein 104

Familie

Ludovicus Van Haecke °. 29 Nov 1813, +. n 1844
Huwelijk*Isabella Francisca Goegebeur huwde Louis Van Haecke op 7 februari 1844 in Brugge, getuigen op de burgerlijke stand waren Joannes De Rueck, 48 jaar, herbergier, Antonius Champion, 51 jaar, werkman, Franciscus De Busscher, 63 jaar, werkman, en Guillielmus Wanzeele, 54 jaar, voortverkoper, allen wonend te Brugge.2
á

Bronvermelding(en)

 1. [S1] RA Brugge, BS Brugge, geboorten :.
 2. [S121] RA Brugge, BS Brugge, huwelijken :film 1231167, akte 48 van 7 februari 1844.
 3. [S122] RA Brugge, BS Brugge, overlijdens :.
 4. [S310] Nationaal VVF-documentatiecentrum Antwerpen, Volkstelling 1814 deel VII Brugge, Noordstraat 3.

Ludovicus Van Haecke

M, #2983, °. 29 november 1813, +. na 1844
Staat inStam Goegebeur
ReferentieVI-32Cm
     Ludovicus Van Haecke was ook gekend als Louis Van Haecke. Hij werd geboren op maandag, 29 november 1813 in Brugge, zoon van Thalia Van Haecke. Hij was in 1844 werkman in Brugge. Hij huwde Isabella Francisca Goegebeur, dochter van Franciscus Ferdinand Goegebeur en Isabella Joanna Claus, op 7 februari 1844 in Brugge, getuigen op de burgerlijke stand waren Joannes De Rueck, 48 jaar, herbergier, Antonius Champion, 51 jaar, werkman, Franciscus De Busscher, 63 jaar, werkman, en Guillielmus Wanzeele, 54 jaar, voortverkoper, allen wonend te Brugge.1

Louis en Isabelle hadden zes gekende kinderen allen geboren te Brugge: Leopoldus (° 26 november 1844), Stephanie (° 7 januari 1847), Carolus (° 8 augustus 1849), Rosalie (° 23 december 1851), Emerentia (° 13 juli 1853) en Henri (24 november 1856.)
Ludovicus Van Haecke overleed na 1844 in een onbekende plaats.

Familie

Isabella Francisca Goegebeur °. 21 Sep 1817, +. 9 Feb 1906

Bronvermelding(en)

 1. [S121] RA Brugge, BS Brugge, huwelijken :film 1231167, akte 48 van 7 februari 1844.

(?) Goegebeur

M, #2984, °. 3 augustus 1819, +. 3 augustus 1819
VaderFranciscus Ferdinand Goegebeur °. 11 Okt 1791, +. 30 Jun 1867
MoederIsabella Joanna Claus °. 19 Feb 1784, +. 28 Mei 1829
VerwantschappenBetovergrootoom van Harry Goegebeur
4-achterkleinzoon van Hilarius Goegebeur
Staat inStam Goegebeur
ReferentieVI-32D
     (?) Goegebeur werd doodgeboren op 3 augustus 1819 in Brugge, West-Vlaanderen. Hij overleed op dinsdag, 3 augustus 1819 in Brugge, West-Vlaanderen.1 Hij was de zoon van Franciscus Ferdinand Goegebeur en Isabella Joanna Claus.

Bronvermelding(en)

 1. [S122] RA Brugge, BS Brugge, overlijdens :akte 680 van 3 augustus 1819.

Amandus Goegebeur

M, #2985, °. 6 augustus 1820, +. 30 september 1820
VaderFranciscus Ferdinand Goegebeur °. 11 Okt 1791, +. 30 Jun 1867
MoederIsabella Joanna Claus °. 19 Feb 1784, +. 28 Mei 1829
VerwantschappenBetovergrootoom van Harry Goegebeur
4-achterkleinzoon van Hilarius Goegebeur
Staat inStam Goegebeur
ReferentieVI-32E
     Amandus Goegebeur werd geboren op zondag, 6 augustus 1820 in Brugge, West-Vlaanderen.1 Hij werd gedoopt in augustus 1820 in Brugge. Hij was de zoon van Franciscus Ferdinand Goegebeur en Isabella Joanna Claus. Amandus Goegebeur overleed op zaterdag, 30 september 1820 in Brugge, West-Vlaanderen.2

Bronvermelding(en)

 1. [S1] RA Brugge, BS Brugge, geboorten :akte 796 van 6 augustus 1820.
 2. [S122] RA Brugge, BS Brugge, overlijdens :akte 778 van 30 september 1820.

(?) Goegebeur

M, #2986, °. 30 januari 1822, +. 30 januari 1822
VaderFranciscus Ferdinand Goegebeur °. 11 Okt 1791, +. 30 Jun 1867
MoederIsabella Joanna Claus °. 19 Feb 1784, +. 28 Mei 1829
VerwantschappenBetovergrootoom van Harry Goegebeur
4-achterkleinzoon van Hilarius Goegebeur
Staat inStam Goegebeur
ReferentieVI-32F
     (?) Goegebeur werd doodgeboren op 30 januari 1822 in Brugge, West-Vlaanderen.1 Hij was de zoon van Franciscus Ferdinand Goegebeur en Isabella Joanna Claus. (?) Goegebeur overleed op woensdag, 30 januari 1822 in Brugge, West-Vlaanderen.

Bronvermelding(en)

 1. [S122] RA Brugge, BS Brugge, overlijdens :akte 22 van 30 januari 1822.

Joannes Ludovicus Goegebeur

M, #2987, °. 18 januari 1835, +. 1 mei 1852
VaderFranciscus Ferdinand Goegebeur °. 11 Okt 1791, +. 30 Jun 1867
MoederIsabella Catharina Van Stockeren °. 9 Sep 1792, +. n 1839
VerwantschappenBetovergrootoom van Harry Goegebeur
4-achterkleinzoon van Hilarius Goegebeur
Staat inStam Goegebeur
ReferentieVI-32H
     Joannes Ludovicus Goegebeur was ook gekend als John Goegebeur. Hij werd geboren op zondag, 18 januari 1835 in Brugge, West-Vlaanderen.1 Hij was de zoon van Franciscus Ferdinand Goegebeur en Isabella Catharina Van Stockeren. Joannes Ludovicus Goegebeur werd gedoopt na januari 1835 in Brugge. Hij overleed op zaterdag, 1 mei 1852 in Brugge, West-Vlaanderen, in de ouderdom van 17.

Woonplaats en tellingen

Woonde1838Brugge, West-Vlaanderen, Noordstraat 442

Bronvermelding(en)

 1. [S1] RA Brugge, BS Brugge, geboorten :akte 83 van 1835.
 2. [S761] Bevolkingsregister, Brugge 1846-1866, sectie C-10 folio 091.

Gustavus De Coster

M, #2988, °. 27 januari 1868, +. na 1891
VaderTheodorus De Coster °. 1 Apr 1838, +. 27 Feb 1909
MoederMathilda Carolina Verstraete °. 2 Mei 1848, +. n 1893
VerwantschapOvergrootoom van Harry Goegebeur
ReferentieV-22A
     Gustavus De Coster was ook gekend als Gust De Coster. Hij werd geboren op maandag, 27 januari 1868 in Ledeberg, Oost-Vlaanderen. Aangifte op burgerlijke stand gebeurde daags nadien door de vader in aanwezigheid van Romain Hens, werkman, 57 jaar, en Jan Baptist Verhasselt, 76 jaar, zonder beroep, beide wonend in Ledeberg.1 Hij was de zoon van Theodorus De Coster en Mathilda Carolina Verstraete. Gust De Coster was in 1887 visser in Oostende. Hij huwde Rosalia Sophia Deckmyn op 23 november 1887 in Oostende.2 Gustavus De Coster was in 1889 trambediende in Oostende. Hij was getuige bij het huwelijk van Jan Ryckewaert en Emma Decoster op 4 december 1889 in Oostende.3 Gustavus De Coster overleed na 1891 in Oostende, West-Vlaanderen.

Familie

Rosalia Sophia Deckmyn °. 2 Nov 1867
Huwelijk*Hij huwde Rosalia Sophia Deckmyn op 23 november 1887 in Oostende.2á
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S727] BS Ledeberg, BS Ledeberg, geboorten :akte 23 van 1868.
 2. [S359] Online database akten West-Vlaanderen, BS Huwelijken, (www.vrijwilligersrab.be), : bezocht : juli 2006, gezocht op "De Coster."
 3. [S135] BS Oostende, Huwelijken :akte 183 van 1889.

Rosalia Sophia Deckmyn

V, #2989, °. 2 november 1867
ReferentieV-22Av
     Rosalia Sophia Deckmyn werd geboren op zaterdag, 2 november 1867 in Oostende, West-Vlaanderen, dochter van Leonardus visser geboren op 28 maart 1844 te Roubaix overleden 13 juni 1898 op zee, en Maria Ludovica Robin werkvrouw geboren in Oostende op 9 februari 1842. Zij werd gedoopt op 4 november 1867 in Oostende. Zij huwde Gust De Coster, zoon van Theodorus De Coster en Mathilda Carolina Verstraete, op 23 november 1887 in Oostende.1

Familie

Gustavus De Coster °. 27 Jan 1868, +. n 1891
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S359] Online database akten West-Vlaanderen, BS Huwelijken, (www.vrijwilligersrab.be), : bezocht : juli 2006, gezocht op "De Coster."

Mathildis Maria De Coster

V, #2990, °. 3 november 1887
VaderGustavus De Coster °. 27 Jan 1868, +. n 1891
MoederRosalia Sophia Deckmyn °. 2 Nov 1867
VerwantschapEerste nicht/neef 2de graad van Harry Goegebeur
ReferentieV22A-1
     Mathildis Maria De Coster werd geboren op donderdag, 3 november 1887 in Oostende, West-Vlaanderen. Zij was de dochter van Gustavus De Coster en Rosalia Sophia Deckmyn.

Nathalia Maria Decoster

V, #2991, °. 6 juli 1869
VaderTheodorus De Coster °. 1 Apr 1838, +. 27 Feb 1909
MoederMathilda Carolina Verstraete °. 2 Mei 1848, +. n 1893
VerwantschapGroottante van Harry Goegebeur
ReferentieV-22B
     Nathalia Maria Decoster werd geboren op dinsdag, 6 juli 1869 in Nieuwpoort, West-Vlaanderen. Zij was de dochter van Theodorus De Coster en Mathilda Carolina Verstraete. Nathalia Maria Decoster was in 1893 werkmeid in Oostende. Zij huwde Ludovicus Terpoorter, zoon van Ludovicus Franciscus Terpoorter en Josephina Maria Justina Weyns, op 26 oktober 1893 in Oostende.1

Familie

Ludovicus Terpoorter °. 20 Jan 1873

Bronvermelding(en)

 1. [S359] Online database akten West-Vlaanderen, BS Huwelijken, (www.vrijwilligersrab.be), : bezocht : oktober 2006, gezocht op "Decoster."

Ludovicus Terpoorter

M, #2992, °. 20 januari 1873
VaderLudovicus Franciscus Terpoorter °. 26 Okt 1844, +. 20 Nov 1903
MoederJosephina Maria Justina Weyns °. c 1850, +. 12 Nov 1891
ReferentieV-22Bm
     Ludovicus Terpoorter werd geboren op maandag, 20 januari 1873 in Bergen, Henegouwen. Hij was de zoon van Ludovicus Franciscus Terpoorter en Josephina Maria Justina Weyns. Ludovicus Terpoorter was in 1893 smidsknecht in Oostende. Hij huwde Nathalia Maria Decoster, dochter van Theodorus De Coster en Mathilda Carolina Verstraete, op 26 oktober 1893 in Oostende.1

Familie

Nathalia Maria Decoster °. 6 Jul 1869

Bronvermelding(en)

 1. [S359] Online database akten West-Vlaanderen, BS Huwelijken, (www.vrijwilligersrab.be), : bezocht : oktober 2006, gezocht op "Decoster."

Hendrik Florentin De Coster

M, #2994, °. 29 november 1879, +. 1944
VaderTheodorus De Coster °. 1 Apr 1838, +. 27 Feb 1909
MoederMathilda Carolina Verstraete °. 2 Mei 1848, +. n 1893
VerwantschapOvergrootoom van Harry Goegebeur
ReferentieV-22G
Hendrik Florentin De Coster
     Hendrik Florentin De Coster werd geboren op zaterdag, 29 november 1879 in Saint Pol, Frankrijk. Hij was de zoon van Theodorus De Coster en Mathilda Carolina Verstraete. Hendrik Florentin De Coster huwde Maria Elisa Bernard voor 1901. Hendrik Florentin De Coster werd de peter op Henricus Leopoldus Ryckewaert's doop op 27 oktober 1901 in Oostende. Hendrik Florentin De Coster overleed in 1944 in Chartres, Frankrijk.

Familie

Maria Elisa Bernard °. 26 Aug 1876
Kinderen

Maria Elisa Bernard

V, #2995, °. 26 augustus 1876
ReferentieV-22Gv
     Maria Elisa Bernard werd geboren op zaterdag, 26 augustus 1876 in Koolkerke, West-Vlaanderen, op een schip. Dochter van Ignatius Carolus en Melanie Julie Theunis.1,2 Zij huwde Hendrik Florentin De Coster, zoon van Theodorus De Coster en Mathilda Carolina Verstraete, voor 1901.

Familie

Hendrik Florentin De Coster °. 29 Nov 1879, +. 1944
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S573] Julien De Klerck, (Gent) e-mail aan Harry Goegebeur, april 2014.
 2. [S397] "RA, zoeken naar personen" URL : (http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen : bezocht : april 2014, gezocht op Bernard Elise.

Mathildis Rosalia De Coster

V, #2996, °. 12 december 1904, +. 21 maart 1986
VaderHendrik Florentin De Coster °. 29 Nov 1879, +. 1944
MoederMaria Elisa Bernard °. 26 Aug 1876
VerwantschapEerste nicht/neef 2de graad van Harry Goegebeur
ReferentieV-22G-2
Mathildis Rosalia De Coster
     Mathildis Rosalia De Coster werd geboren aan boord van de Binnelander "Le Bon Père" onder de "Tettenbrug" in Oostende op maandag, 12 december 1904. Zij was de dochter van Hendrik Florentin De Coster en Maria Elisa Bernard. Mathildis Rosalia De Coster werd gedoopt op 22 december 1904 in de Sint-Niklaaskerk in Koolkerke.1 Zij huwde Camiel Gustaaf Joseph De Klerck op 21 april 1928 in Sint-Kruis Brugge.1 Mathildis Rosalia De Coster overleed op vrijdag, 21 maart 1986 in Sint-Kruis Brugge, West-Vlaanderen, in de ouderdom van 81.1

Familie

Camiel Gustaaf Joseph De Klerck °. 13 Apr 1903, +. 12 Jul 1981

Bronvermelding(en)

 1. [S573] Julien De Klerck, (Gent) e-mail aan Harry Goegebeur, april 2014.

Joannes Van Schevensteen

M, #2997, °. 21 oktober 1727, +. 27 maart 1800
VaderChristianus Van Schevensteen °. 25 Dec 1687, +. 4 Dec 1743
MoederPetronella De Ridder °. 1 Mei 1702, +. 12 Sep 1746
VerwantschapOud-overgrootoom van Harry Goegebeur
ReferentieIX-400B
     Joannes Van Schevensteen werd geboren op dinsdag, 21 oktober 1727 in Deurne en dezelfde dag gedoopt in de Sint-Fredegandus parochie, peter was Joannes Vandevelde en meter was Maria Van Schevensteen tante.1
Hij was de zoon van Christianus Van Schevensteen en Petronella De Ridder. Joannes Van Schevensteen was in 1762 landbouwer in Wijnegem. Hij huwde Elisabetha De Pooter op 25 augustus 1762 in de Ons Lieve Vrouwkerk in Wijnegem, getuigen waren Carolus Cassiers en Joannes Ghys.2
Joannes Van Schevensteen werd de peter op Joannes Baptista Van Schevensteen's doop op 25 april 1779 in Borgerhout.3 Joannes Van Schevensteen was getuige bij het huwelijk van Joannes Gummarus Van Schevensteen en Anna Elisabetha Pittoors op 3 augustus 1794 in de Ons Lieve Vrouwkerk in Wijnegem.2 Joannes Van Schevensteen overleed op donderdag, 27 maart 1800 in Wijnegem, Antwerpen, in de ouderdom van 72.4

Woonplaats en tellingen

Woonde1762Wijnegem, Antwerpen, Broekstraat
Telling1765Wijnegem, Antwerpen,
Status Animarum van 1765 : Het Hoof van dHeer Botermans, Jan Van Schevensteen et Elizabeth De Pooter, uxor. Famulantes : Adriaen Verstraeten, Cornelis Van Giel, Anna Govaerts et Cathrien Dillen. Fil. parv. Cornelis5
Telling1796Wijnegem, Antwerpen, volkstelling6

Familie

Elisabetha De Pooter °. c 1743, +. 4 Jun 1794
Huwelijk*Joannes Van Schevensteen huwde Elisabetha De Pooter op 25 augustus 1762 in de Ons Lieve Vrouwkerk in Wijnegem, getuigen waren Carolus Cassiers en Joannes Ghys.2
á
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S24] PR Deurne, Dopen.
 2. [S346] PR Wijnegem, Huwelijken.
 3. [S14] PR Borgerhout, Dopen.
 4. [S260] PR Wijnegem, Begrafenissen.
 5. [S345] "Oudheid en kunst."
 6. [S330] FV Afdeling Antwerpen, FV Antwerpen Volkstellingen, VT30 Wijnegem door Guy Bauwens blz 6.

Koen Pacqée

M, #2998
VaderPaul Pacqée
MoederMireille Sterckendries
VerwantschapTweede nicht/neef 1st graad van Harry Goegebeur
ReferentieIV14Dm-1BmA
     Koen Pacqée is de zoon van Paul Pacqée en Mireille Sterckendries. Koen Pacqée huwde Tineke Leemans op 30 mei 2009.

Steven Pacqée

M, #2999
VaderPaul Pacqée
MoederMireille Sterckendries
VerwantschapTweede nicht/neef 1st graad van Harry Goegebeur
ReferentieIV14Dm-1BmB
     Steven Pacqée is de zoon van Paul Pacqée en Mireille Sterckendries.

Bart Van Hoeydonck

M, #3002
Staat inStam Goegebeur
Stam Ryckewaert
Stam Van Oosterwijck
Stam Henri Ryckewaert
Stam Giraldo
ReferentieII2B-2m
     Bart Van Hoeydonck woont samen met Wendy Goegebeur in 2010 in Brecht.

Dierick Van de Velde

M, #3003, °. voor 1590, +. na 1633
     Dierick Van de Velde werd geboren voor 1590. Hij was getuige bij het huwelijk van Jan Van Herck en Maria Van de Velde op 15 november 1632 in de Sint-Lambertuskerk in Heist op den Berg. Dierick Van de Velde overleed na 1633 in Heist op den Berg, Antwerpen.

Familie

Kind

Philippus Van Schevensteen

M, #3004, °. 23 januari 1805
VaderJoannes Gummarus Van Schevensteen °. 2 Feb 1767, +. v 1838
MoederJoanna Maria Stuyck °. v 1780, +. n 1857
VerwantschapTweede nicht/neef 5de graad van Harry Goegebeur
ReferentieIX400B3-E
     Philippus Van Schevensteen werd geboren op woensdag, 23 januari 1805 in Wijnegem, Antwerpen, en dezelfde dag gedoopt in de Ons Lieve Vrouw parochie, peter was Philippus Gyzels en meter was Maria Catharina Stuyck.1
Hij was de zoon van Joannes Gummarus Van Schevensteen en Joanna Maria Stuyck. Philippus Van Schevensteen was opgenomen in een militielijst in 1824, in Wijnegem, Antwerpen, nummer 8, lengte 1m69.

Bronvermelding(en)

 1. [S23] PR Wijnegem, Dopen.

Franciscus Van Schevensteen

M, #3005, °. 9 oktober 1807
VaderJoannes Gummarus Van Schevensteen °. 2 Feb 1767, +. v 1838
MoederJoanna Maria Stuyck °. v 1780, +. n 1857
VerwantschapTweede nicht/neef 5de graad van Harry Goegebeur
ReferentieIX400B3-F
     Franciscus Van Schevensteen werd geboren op vrijdag, 9 oktober 1807 in Wijnegem, Antwerpen, Hij werd gedoopt op 9 oktober 1807 in de Ons Lieve Vrouwkerk in Wijnegem, peter was Fransciscus Van Schevensteen en meter was Anna Maria Stuyck.1
Hij was de zoon van Joannes Gummarus Van Schevensteen en Joanna Maria Stuyck. Franciscus Van Schevensteen was opgenomen in een militielijst in 1826, in Wijnegem, Antwerpen, 5.

Bronvermelding(en)

 1. [S23] PR Wijnegem, Dopen.

Daniel Van Schevensteen

M, #3006, °. 10 oktober 1813
VaderJoannes Gummarus Van Schevensteen °. 2 Feb 1767, +. v 1838
MoederJoanna Maria Stuyck °. v 1780, +. n 1857
VerwantschapTweede nicht/neef 5de graad van Harry Goegebeur
ReferentieIX400B3-H
     Daniel Van Schevensteen werd geboren op zondag, 10 oktober 1813 in Wijnegem, Antwerpen. Hij was de zoon van Joannes Gummarus Van Schevensteen en Joanna Maria Stuyck. Daniel Van Schevensteen was opgenomen in een militielijst in 1832, in Wijnegem, Antwerpen, nummer 7, lengte 1m66. Hij was in 1867 gemeenteontvanger in Wijnegem.

Maria Catharina Van Schevensteen

V, #3007, °. 14 oktober 1810
VaderJoannes Gummarus Van Schevensteen °. 2 Feb 1767, +. v 1838
MoederJoanna Maria Stuyck °. v 1780, +. n 1857
VerwantschapTweede nicht/neef 5de graad van Harry Goegebeur
ReferentieIX400B3-G
     Maria Catharina Van Schevensteen werd geboren op zondag, 14 oktober 1810 in Wijnegem, Antwerpen, en dezelfde dag gedoopt in de Ons Lieve Vrouw parochie, peter was Cornelius Stuyck en meter was Maria Catharina Van Schevensteen.1
Zij was de dochter van Joannes Gummarus Van Schevensteen en Joanna Maria Stuyck.

Bronvermelding(en)

 1. [S23] PR Wijnegem, Dopen.

Anna Catharina Van Oosterwijck

V, #3008, °. na 1810, +. na 1846
VaderJoannes Baptista Van Oosterwijck °. 10 Okt 1784, +. 5 Maa 1852
MoederMaria De Coster °. c 1787, +. 30 Okt 1855
VerwantschapEerste nicht/neef 5de graad van Harry Goegebeur
Staat inStam Van Oosterwijck
ReferentieVIII192F-1
     Anna Catharina Van Oosterwijck werd geboren na 1810 in Emblem, Antwerpen. Zij was de dochter van Joannes Baptista Van Oosterwijck en Maria De Coster. Anna Catharina Van Oosterwijck was in 1844 arbeidster in Emblem. Zij werd vernoemd als huurster in een notariële akte van Maria De Coster in Broechem, Antwerpen, op 20 oktober 1844.1 Anna Catharina Van Oosterwijck huwde Franciscus Wuyts na 1845 in Broechem. Anna Catharina Van Oosterwijck overleed na 1846 in Broechem, Antwerpen.

Familie

Franciscus Wuyts °. v 1820, +. n 1846

Bronvermelding(en)

 1. [S357] RA Antwerpen, Broechem, Notariaat L.F.E. Anthoni, pachthuur, n° 11390, 1844, n° 142.