3. Pascal2 Stetenfeld (Edmond1) (leeft nog).

Pascal Stetenfeld en Brigitte Delince met volgende kinderen:

child 6 i. Valentine3 Stetenfeld (leeft nog).

child 7 ii. Emilie Stetenfeld (leeft nog).

child 8 iii. William Stetenfeld (leeft nog).

horizontal rule

email graphic E-Mail aan opsteller sturen: Harry.Goegebeur@advalvas.be

Table of Contents Graphic Return to Table of Contents or Index

Go to Next Page GraphicGo to Next Page

Go to Previous Page GraphicGo to Previous Page