DUWEYN Familie

Eerste Generatie

1. Georges1 Duweyn (leeft nog).

Georges Duweyn en Margaretha Goegebeur met volgende kinderen:

child + 2 i. Charles2 Duweyn (leeft nog).

child 3 ii. Monique Duweyn (leeft nog).

horizontal rule

email graphic E-Mail aan opsteller sturen: Harry.Goegebeur@advalvas.be

Table of Contents graphic Terug naar Inhoudstafel of Index

Go to Next Page GraphicGo to Next Page

Go to Previous Page GraphicGo to Previous Page