VERLINDE Familie

Eerste Generatie

1. Tony1 Verlinde (leeft nog).

Tony Verlinde en Christina Vancraeynest met volgende kinderen:

child 2 i. Indra2 Verlinde (leeft nog).

child 3 ii. Fiona Verlinde (leeft nog).

horizontal rule

email graphic E-Mail aan opsteller sturen: Harry.Goegebeur@advalvas.be

Table of Contents Graphic Return to Table of Contents or Index

Go to Next Page GraphicGo to Next Page

Go to Previous Page GraphicGo to Previous Page