ADAMS Familie

Eerste Generatie

1. Camiel1 Adams (leeft nog).

Camiel Adams en Irene Folie met volgende kinderen:

child + 2 i. Jean-Claude2 Adams (leeft nog).

child + 3 ii. Roger Adams (leeft nog).

child 4 iii. Marie Claude Adams (leeft nog).

child 5 iv. Victor Adams (leeft nog).

horizontal rule

email graphic E-Mail aan opsteller sturen: Harry.Goegebeur@advalvas.be

Table of Contents graphic Terug naar Inhoudstafel of Index

Go to Next Page GraphicGo to Next Page

Go to Previous Page GraphicGo to Previous Page