MICHÈL Familie

Eerste Generatie

1. Gaston1 Michèl werd 4 februari 1911 in Consigne, (S) geboren. Gaston overleed 29 september 1973 in Pretoria, (SA) in de ouderdom van 62 jaar.

Gaston Michèl en Jeanne Rogiers met volgende kinderen:

child + 2 i. Christian2 Michel (leeft nog).

child 3 ii. Andre Michel (leeft nog).

child 4 iii. Catherine Michel (leeft nog).

horizontal rule

email graphic E-Mail aan opsteller sturen: Harry.Goegebeur@advalvas.be

Table of Contents graphic Terug naar Inhoudstafel of Index

Go to Next Page GraphicGo to Next Page

Go to Previous Page GraphicGo to Previous Page