LEYN Familie

Eerste Generatie

1. Roland1 Leyn (leeft nog).

Roland Leyn en Lutgarde Rammelaere met volgende kinderen:

child 2 i. Bart2 Leyn (leeft nog).

child 3 ii. Kathleen Leyn (leeft nog).

horizontal rule

email graphic E-Mail aan opsteller sturen: Harry.Goegebeur@advalvas.be

Table of Contents Graphic Return to Table of Contents or Index

Go to Next Page GraphicGo to Next Page

Go to Previous Page GraphicGo to Previous Page