9. Dirk3 Decock (Maurice2, Gustaaf1) (leeft nog).

Dirk Decock en Viviane Van Hecke met volgende kinderen:

child 16 i. Michel4 Decock (leeft nog).

child 17 ii. Steven Decock (leeft nog).

horizontal rule

email graphic E-Mail aan opsteller sturen: Harry.Goegebeur@advalvas.be

Table of Contents graphic Terug naar Inhoudstafel of Index

Go to Next Page GraphicGo to Next Page

Go to Previous Page GraphicGo to Previous Page