4. Jacques2 Decock (Gustaaf1) (leeft nog).

Jacques Decock en Flavie Musschoot met volgende kinderen:

child + 13 i. Jacques3 Decock (leeft nog).

child 14 ii. Solange Decock (leeft nog).

horizontal rule

email graphic E-Mail aan opsteller sturen: Harry.Goegebeur@advalvas.be

Table of Contents graphic Terug naar Inhoudstafel of Index

Go to Next Page GraphicGo to Next Page

Go to Previous Page GraphicGo to Previous Page