11. Gilbert3 Sanders (Audomarus2, Edmondus1) (leeft nog).

Gilbert Sanders en Arlette Flockman had volgend kind:

child 16 i. Conny4 Sanders (leeft nog).

horizontal rule

email graphic E-Mail aan opsteller sturen: Harry.Goegebeur@advalvas.be

Table of Contents graphic Terug naar Inhoudstafel of Index

Go to Next Page GraphicGo to Next Page

Go to Previous Page GraphicGo to Previous Page