HEMELAERE Familie

Eerste Generatie

1. Mark1 Hemelaere (status leven onbekend).

Mark Hemelaere en Karine Vancoillie had volgend kind:

child 2 i. Evelien2 Hemelaere (leeft nog).

horizontal rule

email graphic E-Mail aan opsteller sturen: Harry.Goegebeur@advalvas.be

Table of Contents Graphic Return to Table of Contents or Index

Go to Next Page GraphicGo to Next Page

Go to Previous Page GraphicGo to Previous Page